สวัสดี

ตลาดน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มในอินโดนีเซีย

แชร์:
Favorite (38)

พฤษภาคม 2560

ด้วยจำนวนประชากรมากกว่า 250 ล้านคน และเกินกว่าร้อยละ 85 ของประชากรเหล่านี้ นับถือศาสนาอิสลาม ส่งผลให้อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และกลายเป็นตลาดเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ แม้ว่าน้ำอัดลมจะเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในตลาดอินโดนีเซีย แต่จากกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้น้ำผักผลไม้พร้อมดื่มเป็นเครื่องดื่มที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดอินโดนีเซียในปัจจุบัน

อุตสาหกรรมน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มในตลาดอินโดนีเซียมีการเติบโตที่ดีมาโดยตลอด โดยในปี 2559 อินโดนีเซียมีการจำหน่ายสินค้าน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศปริมาณ 636.3 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า 8,794.9 พันล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 23,376.84 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 18.7 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 26.2 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์(ปี 2555-2559) เนื่องจากผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียจำนวนมากเริ่มหันมาตระหนักและใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยพวกเขาได้เปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มจากเครื่องดื่มที่ให้ผลดีต่อสุขภาพน้อย อาทิ น้ำอัดลม มาดื่มน้ำผักผลไม้ทดแทน   อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าสถานการณ์ตลาดน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มของอินโดนีเซีย ในปี 2559 ไม่มีการเติบโตมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนในช่วงที่วิเคราะห์ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขาดความต่อเนื่องในการกระตุ้นตลาด หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบรรดาผู้ผลิตทั้งหลายที่อยู่ในตลาดปัจจุบัน ประกอบกับการขาดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด   นอกจากนี้พบว่าสินค้าประเภทชาพร้อมดื่มได้มีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และรสชาติที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียและถือว่าประสบความสำเร็จทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตลาดน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มในอินโดนีเซียชะลอตัวลงในช่วงดังกล่าว

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527