สวัสดี

การค้าอาหารของบาห์เรนและคูเวต

แชร์:
Favorite (38)

พฤศจิกายน 2559

บาห์เรน

1) สถานการณ์การค้า

ในปี 2558 บาห์เรนมีการส่งออกสินค้าอาหารไปตลาดโลกมูลค่าประมาณ 313.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีทิศทางการส่งออกลดลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ด้วยอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.77 ต่อปี (ปี 2555-2558) โดยสินค้าอาหารหลักที่บาห์เรนส่งออกในอดีตจะเป็นเนยแข็งและเคิร์ด อาหารปรุงแต่งอื่น และกลุ่มขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิต แต่ในปี 2557 บาห์เรนมีการผลิตและส่งออกน้ำตาลมากขึ้นจนกลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งในปัจจุบัน ขณะที่สินค้าที่เคยส่งออกเป็นหลักมีมูลค่าส่งออกลดดลง (ตารางที่ 1) ซึ่งตลาดหลักในการส่งออกสินค้าอาหารของบาห์เรน ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย อิรัก กาตาร์ และ UAE มีมูลค่าการส่งออก 92.34   69.77   38.99 และ 34.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ (ภาพที่ 1) ส่วนไทยเป็นตลาดส่งออกสินค้าอาหารขนาดเล็กของบาห์เรน มีมูลค่า 2.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.86 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารทั้งหมดของบาห์เรนในตลาดโลก ในปี 2558 ซึ่งสินค้าที่ไทยนำเข้าจากบาห์เรน คือ อาหารปรุงแต่งอื่น (พิกัด 2106) และสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียมีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง (พิกัด 0306)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527