สวัสดี

คำในหมวดอาหารที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Google

แชร์:
Favorite (38)

สิงหาคม 2559

Google Food Trends Report ได้ทำการสำรวจและรวบรวมคำค้นหายอดนิยมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2559 ในสหรัฐอเมริกาผ่าน Google ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้หาข้อมูล (Search Engine) ที่ได้รับความนิยมากที่สุดในโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบข้อมูลเชิงลึกและพฤติกรรมของคนในสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น นักการตลาด นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าของร้านอาหาร พ่อครัว นักชิม และอื่นๆ เพื่อรับรู้ถึงกระแสความนิยมที่กำลังเกิดขึ้น และนำไปต่อยอดในแผนงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความนิยมในสหรัฐอเมริกา

เมื่อแยกตามทิศทางการเพื่มขึ้นหรือลดลงจากปริมาณการสืบค้นในสหรัฐอเมริกาสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มดังนี้

1.คำที่ถูกค้นหาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากที่สุด ได้แก่ 

 2. คำที่ถูกค้นหาเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลมากที่สุด ได้แก่

 3. คำที่ถูกค้นหาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากที่สุด ได้แก่

4. คำที่ถูกค้นหาลดลงอย่างต่อเนื่องมากที่สุด ได้แก่

 5. คำที่ถูกค้นหาลดลงตามฤดูกาลมากที่สุด ได้แก่

 6. คำที่ถูกค้นหาลดลงอย่างรวดเร็วมากที่สุด ได้แก่

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527