สวัสดี

ผลิตภัณฑ์ออกใหม่ที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ

แชร์:
Favorite (38)

มิถุนายน 2559

ผลิตภัณฑ์ออกใหม่ที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ จากภาพรวมตลาดโลกของผลิตภัณฑ์ออกใหม่ การนำมะพร้าวเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารเริ่มมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในตลาดโลกมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจากการสำรวจพบว่าสินค้าออกใหม่ที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปี 2558 มีจำนวนสินค้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 91 จากปี 2555

กราฟแสดงจำนวนสินค้าออกใหม่ที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ ระหว่างปี 2554-2558

ที่มา: Global, 2011-2015

เมื่อแยกตามประเทศ พบว่าในปี 2558 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 13 ของผลิตภัณฑ์มะพร้าวออกใหม่ทั่วโลก ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ สหราชอาณาจักร (ร้อยละ 10) และอันดับที่ 3 ได้แก่ เยอรมนี (ร้อยละ 8)

กราฟแสดง 10 อันดับของประเทศที่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบมากที่สุดในโลกในปี 2558

ที่มา: Global, 2015

และเมื่อแยกผู้ประกอบการสินค้า พบว่า Nestle Schwarz และ Aldi เป็นผู้ประกอบการ 3 รายใหญ่ที่มีการผลิตสินค้าที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบมากที่สุดในตลาดโลก โดยด้านล่างแสดงรูปผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการทั้ง 3 รายนี้

เหตุผลที่มะพร้าวได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องจากมะพร้าวเป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติและมีสรรพคุณที่โดดเด่น จึงมีข้อได้เปรียบที่สามารถนำมาต่อยอด และสร้างจุดเด่นในตัวสินค้าเพื่อจูงใจผู้บริโภคได้ โดยสรรพคุณที่ผู้ประกอบการนิยมกล่าวถึงเพื่อดึงดูดผู้บริโภค เช่น อาหารสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ อาหารปราศจากกลูเตน อาหารสำหรับคนทานมังสวิรัติ อาหารที่ไม่มีการเติมแต่งวัตถุกันเสีย อาหารอินทรีย์ อาหารที่ไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรม และอาหารที่มีไฟเบอร์สูง เป็นต้น 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527