“ท่านสามารถเช็คสถานะสมาชิกได้ที่เมนู Member Status
และแก้ไขข้อมูลสมาชิกเมื่อ Login เข้าระบบได้ที่
เมนู ข้อมูลส่วนตัว > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ”

World Food Law & Reg. News

ออสเตรเลีย ประกาศเงื่อนไขการนำเข้าฉบับใหม่ สำหรับสินค้ากุ้งชุบแป้งและชุบขนมปังเพื่อการบริโภค

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 2018/10 เรื่อง เงื่อนไขกา...


EU แก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของสารกำจัดแมลง และศัตรูพืชในสินค้าพืชและสัตว์บางชนิด

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2018/685 of 3 May 2018 amending Annexes II, III and IV to Regu...


แนะนำ FIC

Global Food Industry

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง