ข่าวสาร

สเต๊กจากขนไก่ อาหารแห่งอนาคตจากฝีมือคนไทย

นายศรวุฒิ กิตติบัณฑร นักศึกษาปริญญาโท สาขา Material Future ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้เล็งเห็นว่าในแต่ละปีมีขนไก่ที่เป็นขยะเหลือทิ้งในยุโรปปีละกว่า ...

เมษายน 2564

“De Mangue” เครื่องดื่มไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์

“De Mangue” เครื่องดื่มไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์ เป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีปริมาณของน้ำตาลและไขมันต่ำ ให้ความสดชื่...

เมษายน 2564

ซูเปอร์มาร์เก็ตในเนเธอร์แลนด์ ประกาศแผนเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อลดการใช้พลาสติก

เครือซูเปอร์มาร์เก็ต Jumbo ของเนเธอร์แลนด์ประกาศแผนเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของอาหารสดจำพวกเนื้อบดจากเดิมที่เป็นกล่องพลาสติกมาเป็นแบบถุง ซึ่งบรรจุภัณฑ์แบบถุงส...

เมษายน 2564

อินเดียเริ่มปลูกผลไม้เมืองร้อนเพื่อรองรับตลาดที่ขยายตัว

หลายรัฐในทางภาคตะวันตกของอินเดียเริ่มมีการเพาะปลูกผลไม้จากต่างประเทศ (Exotic Fruits) เพื่อให้คนอินเดียสามารถเข้าถึงผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในราคาที...

เมษายน 2564

Regulation news &World food Law
เกาหลีใต้ยกระดับการควบคุมสินค้าอาหารนำเข้า

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้ยกร่างพระราชบัญญัติอาหา...

เมษายน 2564

แคนาดาปรับปรุงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

แคนาดาปรับปรุงและเผยแพร่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฉบับใหม่เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 โดยมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมมาตรฐานในหลายประเด็น เช่น การกำหนดขอบเข...

เมษายน 2564

EU ไม่อนุญาตให้ใช้พืชที่มีสารอนุพันธ์ไฮดรอกซีแอนทราซีน (Hydroxyanthracene derivatives) ในอาหาร

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2021/468 of 18 March 2021 amending Annex III to Regulation (EC) N...

เมษายน 2564

แคนาดาปรับเปลี่ยนรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สาธารณสุขแคนาดาของคณะกรรมการอาหารตีพิมพ์ “Notice of Modification to the List of Permitted pH Adjusting Agents, Acid R...

เมษายน 2564

report
สถานการณ์ตลาดทูน่าแปรรูป

ผลกระทบจากโควิด 19 ที่มีต่ออุปทานปลาและอาหารทะเลของโลกมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของอาหารทะเล ในขณะที่อาหารทะเลสดและประเภทแช่เย...

อ่านต่อ
report
เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

บทนำ ตลาดเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ปี 2563 ที่ผ่านมามีมูลค่า 267,613 ล้านบาท หดตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.4 เป็นผลจากการระบาด...

อ่านต่อ
report
สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2564

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ขยายตัวร้อยละ 3.7  มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 60.8 ลดลงจากอัตราร้อยละ 61.1...

อ่านต่อ
report
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอ...

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการสมวัย" ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะ...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

promote
บริการใหม่ "บริการตรวจเช็ครูปแบบฉลากอาหาร ตรวจเช็ครายการทดสอ...

บริการใหม่ ดีดี มาแล้วจ้า พบกับ "บริการตรวจเช็ครูปแบบฉลากอาหาร ตรวจเช็ครายการทดสอบสินค้า"    รายละเอียดบริการ แบ่งเป็น...

อ่านต่อ
promote
บริการขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารและบริการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหา...

บริการขอรับเลข อย.  1.บริการขอรับเลขสถานที่ผลิต : ดำเนินการขอรับเลข อย.โดยให้คำแนะนำในการจัดตั้งโรงงาน การผลิต แบบแปลนแผนผัง ตามกฎหมาย รวมทั้ง...

อ่านต่อ
promote
บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาหาร

บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาหาร 1. ด้านกฎ ระเบียบ และมาตรฐานอาหารทั่วไป 2. ด้านกฎระเบียบและมาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร  3. ด้านค่ามาตรฐาน...

อ่านต่อ
promote
Promotion Covid-19 สิทธิพิเศษเพิ่มอายุสมาชิกสถาบันอาหารให้ ...

Promotion Covid-19  สิทธิพิเศษเพิ่มอายุสมาชิกสถาบันอาหารให้ 3 เดือน ฟรี!!    เมื่อสมัคร หรือต่ออายุสมาชิกประเภท LและXL เท่านั้...

อ่านต่อ