“ท่านสามารถเช็คสถานะสมาชิกได้ที่เมนู Member Status
และแก้ไขข้อมูลสมาชิกเมื่อ Login เข้าระบบได้ที่
เมนู ข้อมูลส่วนตัว > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ”

World Food Law & Reg. News

สวิตเซอร์แลนด์กำหนดค่า MRLs ในผัก ผลไม้

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 Federal Food Safety and Veterinary Office (FSVO)      สมาพันธรัฐสวิส ออกกฎระเบียบการกำหนดระดับสารเคมีจ...


อินเดียประกาศแก้ไขมาตรฐานจุลินทรีย์ สำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบียบค...


แนะนำ FIC

Global Food Industry

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง