สวัสดี

News

‘NaviLens’ แอปพลิเคชันสุดล้ำบนบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อผู้พิการทางสายตา

    ผลิตภัณฑ์ : แอปพลิเคชัน NaviLens ผู้คิดค้นและพัฒนา : บริษั...

ดื่มซีทรู น้ำดื่มที่ไร้ฉลากเจ้าแรกในประเทศไทย

ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำดื่มซีทรู ผู้คิดค้นและพัฒนา : Prompt Design ...

อินเดียปรับระเบียบนำเข้าใหม่ ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ก่อนส่งออก

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุสินค้าอาหารที่มีความประสงค์จะส่งออกไปยังสาธารณรัฐอินเดีย จำเป็นต้องการทะเบียนกั...

ฮ่องกงยืนยันการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสีผสมอาหาร

กฎระเบียบของฮ่องกงเกี่ยวกับสีผสมอาหารขึ้นอยู่กับรายการ positive list และแคลเซียมคาร์บอเนตไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสารเคมีที่ได้รับอนุญาต  ต...


Infographic

ดูเพิ่มเติม
infographic-img
infographic-img
infographic-img
infographic-img
infographic-img
infographic-img
infographic-img
infographic-img

ข่าวประชาสัมพันธ์

news-img
กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อนและของเหลือจากการผลิตหม่อน

ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
news-img
กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อนและของเหลือจากการผลิตหม่อน

ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้ว

news-img
กุมภาพันธ์ 2566
ข่าวดีสำหรับเกษตรกรและผู้แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม

news-img
กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญผู้ประกอบการ MSMEs/ SMEs และบุคลากรที่มีทักษะหรือระดับ...

อบรมออนไลน์ ฟรี!! บรรยายภาษาไทยและอังกฤษ

news-img
กุมภาพันธ์ 2566
อัพเดทเทรนด์ Functional Food and Functional Ingredient แบบจั...

อัพเดทเทรนด์ Functional Food and Functional Ingredient แบบจัดเต็ม  ในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชัน...

news-img
กุมภาพันธ์ 2566
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต...

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 1 ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารด้วยการเพิ่มขีดความสามาร...

news-img
กุมภาพันธ์ 2566
งานแสดงสินค้าชั้นนำระดับนานาชาติสำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและ...

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกท่าน เข้าร่วมแสดงสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งใน NFI Pavilion  เพื่อต่อยอดโอกาสทางการตลาด และพบปะผู้ซื้อ จากกลุ่ม Modern Trade...

news-img
มกราคม 2566
DIPROM Fruit Creation : From Loss to High Value

กิจกรรมสรุปผลสำเร็จโครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565

news-img
ธันวาคม 2565
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับพืชสมุนไพรไทย เ...

news-img
พฤศจิกายน 2565
ด่วนที่สุด! เชิญอบรมฟรี แปรรูปอะโวคาโด/มะม่วง

FINAL CALL  ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน/OTOP/SMEs สนใจการแปรรูปอะโวคาโด/มะม่วงต้องมาเลยค่า  การทำอะโวคาโดผงอบแห้ง อะโวคาโดพิวเรแช่แข็ง มะม...

คลังข้อมูลความรู้

knowledge-img
สิงหาคม 2565
รายงานวิจัย "การศึกษาตลาดผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงเพื่อรองรับการ...

รายงานวิจัย "การศึกษาตลาดผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย" ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ...

knowledge-img
พฤศจิกายน 2563
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอาหารเพื่อส...

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการสมวัย" ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ป...

knowledge-img
กันยายน 2562
รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการศึกษาตลาดอาหารวีแกน(Ve...

รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการศึกษาตลาดอาหารวีแกน(Vegan)เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะอุตสาหกรรมอ...

Social Media

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527