สวัสดี

News

แป้ง Low Carb นวัตกรรมอาหารตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพ

Oryzwel ผลิตภัณฑ์ข้นหวานจากข้าวและธัญพืช

  ชื่อผลิตภัณฑ์ : Oryzwel (ผลิตภัณฑ์ข้นหวานจากข้าวและธัญพืช) ผู้คิดค้นและพัฒนา : ...

เกาหลีใต้แก้ไขรหัสวัตถุเจือปนอาหาร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2023 กระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยา (MFDS) ได้เปิดเผยร่างของรหัสวัตถุเจือปนอาหาร  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล วัตถุเจื...

FSSAI ของอินเดียกำหนดให้มีการจดทะเบียนภาคบังคับของโรงงานผลิตอาหารต่างประเทศสำหรับรายงานการนำเข้าอาหารบางประเภท

หน่วยงานด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารของกระทรวงสาธารณสุขอินเดีย (Ministry of Health and Family Welfare/Food Safety and Standards Authority of India :...


Infographic

ดูเพิ่มเติม
infographic-img
infographic-img
infographic-img
infographic-img
infographic-img
infographic-img
infographic-img
infographic-img

ข่าวประชาสัมพันธ์

news-img
กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อนและของเหลือจากการผลิตหม่อน

ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
news-img
กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อนและของเหลือจากการผลิตหม่อน

ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้ว

news-img
กุมภาพันธ์ 2566
ข่าวดีสำหรับเกษตรกรและผู้แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม

news-img
กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญผู้ประกอบการ MSMEs/ SMEs และบุคลากรที่มีทักษะหรือระดับ...

อบรมออนไลน์ ฟรี!! บรรยายภาษาไทยและอังกฤษ

news-img
กุมภาพันธ์ 2566
อัพเดทเทรนด์ Functional Food and Functional Ingredient แบบจั...

อัพเดทเทรนด์ Functional Food and Functional Ingredient แบบจัดเต็ม  ในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชัน...

news-img
กุมภาพันธ์ 2566
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต...

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 1 ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารด้วยการเพิ่มขีดความสามาร...

news-img
กุมภาพันธ์ 2566
งานแสดงสินค้าชั้นนำระดับนานาชาติสำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและ...

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกท่าน เข้าร่วมแสดงสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งใน NFI Pavilion  เพื่อต่อยอดโอกาสทางการตลาด และพบปะผู้ซื้อ จากกลุ่ม Modern Trade...

news-img
มกราคม 2566
DIPROM Fruit Creation : From Loss to High Value

กิจกรรมสรุปผลสำเร็จโครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565

news-img
ธันวาคม 2565
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับพืชสมุนไพรไทย เ...

news-img
พฤศจิกายน 2565
ด่วนที่สุด! เชิญอบรมฟรี แปรรูปอะโวคาโด/มะม่วง

FINAL CALL  ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน/OTOP/SMEs สนใจการแปรรูปอะโวคาโด/มะม่วงต้องมาเลยค่า  การทำอะโวคาโดผงอบแห้ง อะโวคาโดพิวเรแช่แข็ง มะม...

คลังข้อมูลความรู้

knowledge-img
สิงหาคม 2565
รายงานวิจัย "การศึกษาตลาดผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงเพื่อรองรับการ...

รายงานวิจัย "การศึกษาตลาดผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย" ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ...

knowledge-img
พฤศจิกายน 2563
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอาหารเพื่อส...

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการสมวัย" ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ป...

knowledge-img
กันยายน 2562
รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการศึกษาตลาดอาหารวีแกน(Ve...

รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการศึกษาตลาดอาหารวีแกน(Vegan)เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะอุตสาหกรรมอ...

Social Media

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527