Hot issue


อุตสาหกรรมไก่ไทยได้อะไรจากการที่จีนเข้ามารับรองโรงงาน

ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางการไทยและจีนร่วมกันปล่อยตู้คอนเทรนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็งเที่ยวปฐมฤกษ์ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยออกจากท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย หลังไทยต้องหยุดส่งออกไก่สดแช่แข็งไปจีน เนื่องจากพบการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดนก ตั้งแต่ต้นปี 2547 

การที่จีนเปิดนำเข้าเนื้อไก่และชิ้นส่วนไก่ของไทย ถือเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งของอุตสาหกรรมไก่เนื้อ เพราะจะทำให้ยอดการส่งออกเนื้อไก่เพิ่มขึ้น หากเป็นไปตามการประเมินของทางการไทย ก็จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดไก่ไทยครั้งใหญ่ เพราะที่ผ่านมาไทยพึ่งพิงการส่งออกไก่เพียง 2 ตลาด คือ ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป หากมีจีนเข้ามาเป็นตลาดหลักอีก 1 แห่ง ก็จะกระทบโครงสร้างอุตสาหกรรมไก่ไทยทั้งห่วงโซ่ เพราะจีนถือเป็นตลาดใหญ่ แม้จะเป็นเพียงจีนในมณฑลตอนใต้ก็มีประชากรรวมกันเทียบเท่ากับประเทศไทย


ทั้งหมด มี 16 รายการ

อุตสาหกรรมไก่ไทยได้อะไรจากการที่จีนเข้ามารับรองโรงงาน

16 มีนาคม 2561
ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางการไทยและจีนร่วมกันปล่อยตู้คอนเทรนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็งเที่ยวปฐมฤกษ์ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยออกจากท...

อุตสาหกรรมอาหารไทยกับอาหารอนาคต (Future food)

28 มกราคม 2561
ขณะที่กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ (Functional Foods and Drink) เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากอาหารเกษตรอินทรีย์และมีอัตราเติบโตที่ต่ำกว่า โดย...

จริงหรือไม่ที่คนเรา “หวานน้อยลง”

30 พฤศจิกายน 2560
น้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของมนุษย์เรามานับตั้งแต่ครั้งอดีต และปัจจุบันก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น คนในยุคก่อนได้รับน้ำตาลตามธรรมชาติจากน้ำผึ้ง หรือม...

แนวโน้มการจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต

31 พฤษภาคม 2560
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจ และนำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินค้าได้ในอันดับต้นๆ ของภาคกา...

วิกฤติอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์บราซิล...ผลกระทบต่อไทย

15 มีนาคม 2560
บราซิลเผชิญวิกฤตการณ์จากปัญหาเรื่อง "คุณภาพผลิตภัณฑ์" หรือ Food safety อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของบราซิลสืบสวนพบ...

Links