EXPERT LISTS

ประวัติผลงาน/ความเชี่ยวชาญ

การศึกษา :        

- ศิลปะศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยชินวัตร

สถานที่ทำงาน : 87 ซอยโรงเรียนทวีธาภิเษก แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ : 02-891-1092

E-mail : smotthailand@gmail.com

ที่อยู่ในการติดต่อ

ไม่ระบุ


แชร์

อาจารย์สิริวารี ไฉยชาติ (รำเพย)

ตำแหน่ง : ไม่ระบุ