คำแนะนำสำหรับอาหารทางการแพทย์

สหรัฐอเมริกา

บังคับใช้ เดือน ทฤษภาคม พ.ศ. 2559


รายละเอียดโดยสรุป


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration: FDA) ออกเอกสารคำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเกี่ยวกับอาหารทางการแพทย์ หรือ Medical Foods มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. “Medical Foods” ตามความหมายใน section 5(b)(3) ของ Orphan Drug Act (21 U.S.C. 360ee(b)(3)) หมายถึง “สูตรอาหารสำหรับบริโภคหรือให้กับผู้ที่อยู่ในช่วงพักฟื้นภายใต้การดูแลของแพทย์ เป็นอาหารที่เตรียมไว้สำหรับโรคหรืออาการโดยมีสารอาหารเฉพาะตามหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และตามการประเมินของแพทย์” และตาม 21 CFR 101.9(j)(8) ซึ่งหมายถึงกลุ่มอาหารที่มีสารอาหารเฉพาะและใช้ตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ แต่ไม่รวมถึงอาหารที่เตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยในการรักษาความเสี่ยงของโรคหรืออาการและไม่ใช่อาหารสำหรับผู้ป่วย ทั้งนี้ อาหารทางการแพทย์ได้รวมถึงอาหารที่ทำขึ้นเฉพาะด้วยกระบวนการต่างๆ หรือกรรมวิธีทางธรรมชาติเพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคหรืออาการเฉพาะ เช่น อาหารสำหรับคนเป็นเบาหวาน เป็นต้น

2. อาหารทางการแพทย์ไม่รวมถึง
1) อาหารสำหรับผู้ป่วยที่ให้ทางหลอดหรือสายยางตรงลงสู่กระเพาะอาหารและลำไส้ 
2) อาหารที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับอาหารที่มีปัญหาในการย่อยและการดูดซึมหรือเมตาบอไลต์

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

อาหารทางการแพทย์ (Standard 2.9.5 Food for Special Medical Purposes)


ออสเตรเลีย

เครือรัฐออสเตรเลีย เรื่อง อาหารทางการแพทย์ (Standard 2.9.5 Food for Special Medical Purposes).

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับอาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : หลักเกณฑ์ทั่วไปของอาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์ (National Food Safety Standard for Standard: General rules for special medical use formula GB29922 - 2013).

อ่านต่อ

อาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทยืและอื่นๆ


สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป เรื่อง อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และ อาหารที่ใช้สำหรับการควบคุมน้ำหนัก.

อ่านต่อ