หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับอาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์

จีน

บังคับใช้ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557


1. ขอบเขต
มาตรฐานนี้ใช้กับอาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์ ในผู้ที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป


2. ศัพท์ทางเทคนิคและคำนิยาม


2.1 อาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์

อาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์ หมายถึง อาหารสูตรเฉพาะที่มีการผลิตและแปรรูปเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษสำหรับผู้ที่การรับประทานอาหารมีข้อจำกัด มีความผิดปกติของการย่อยอาหารและการดูดซึม การเผาผลาญผิดปกติ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถรับประทานแบบเดี่ยวหรือทานกับอาหารอื่น ๆ ได้ ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักโภชนาการ
 

2.1.1 อาหารสูตรโภชนาการครบส่วน (Full nutritional formula foods) อาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์ ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการโภชนาการ
ที่เป็นแหล่งโภชนาการเดียว

2.1.2 อาหารสูตรโภชนาการครบส่วนเฉพาะโรค (Specific full nutritional formula foods) อาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์ สำหรับโรคบางอย่างโดยเฉพาะหรือสภาพพิเศษทางการแพทย์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการโภชนาการที่เป็นแหล่งโภชนาการเดียว

2.1.3 อาหารสูตรโภชนาการบางส่วน (Non-full-nutritional formula foods) สามารถตอบสนองความต้องการด้านสารอาหารบางส่วนของกลุ่มเป้าหมาย ไม่เหมาะที่จะเป็นแหล่งโภชนาการเดียว

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

อาหารทางการแพทย์ (Standard 2.9.5 Food for Special Medical Purposes)


ออสเตรเลีย

เครือรัฐออสเตรเลีย เรื่อง อาหารทางการแพทย์ (Standard 2.9.5 Food for Special Medical Purposes).

อ่านต่อ

อาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทยืและอื่นๆ


สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป เรื่อง อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และ อาหารที่ใช้สำหรับการควบคุมน้ำหนัก.

อ่านต่อ

คำแนะนำสำหรับอาหารทางการแพทย์


สหรัฐอเมริกา

สหัฐอเมริกา เรื่อง คำแนะนำสำหรับอาหารทางการแพทย์ (Frequently Asked Questions About Medical Foods; Second Edition Guidance for Industry).

อ่านต่อ