EXPERT LISTS

ประวัติผลงาน/ความเชี่ยวชาญ

การศึกษา :        

- ปัจจุบัน – กำลังศึกษาต่อในหลักสูตรผู้ประกอบการเพื่อสังคม Bodhisastr University California States USA

- สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

สถานที่ทำงาน : บริษัท รับทรัพย์ โซลูชั่น พลัส จำกัด

เบอร์ติดต่อ : 095-591-5566

E-mail : Chayapha79@gmail.com

ที่อยู่ในการติดต่อ

ไม่ระบุ


แชร์

อาจารย์ชญาภา ปรัสพันธ์

ตำแหน่ง : ไม่ระบุ

Not Found