คำแนะนำในการจำแนกความต่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำฯ

สหรัฐอเมริกา

บังคับใช้ เดือน มกราคม พ.ศ. 2557


รายละเอียดโดยสรุป


สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ US Food and Drug Administration (USFDA) ออกประกาศคำแนะนำสำหรับผู้ผลิตและผู้กระจายสินค้าอาหารในการพิจารณาแยกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ (Liquid Dietary Supplements) จากเครื่องดื่ม (Beverage) เนื่องจากการผลิตสินค้าทั้ง 2 ชนิด มีส่วนประกอบที่มีความคล้ายคลึงกันมาก และ USFDA ยังไม่ได้กำหนดระเบียบควบคุมสินค้าดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

สาระสำคัญของคำแนะนำได้มุ่งเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องผลิตสินค้าให้ตรงตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1) Dietary supplement เป็นอาหารที่ไม่จัดอยู่ในประเภท conventional food(1) โดยต้องเป็นไปตาม FD&C Act Section 201(ff)(2)(B) (21 U.S.C. 321(ff)(2)(B) ส่วน Beverage
จัดเป็นอาหารประเภท conventional food ซึ่งมีความสะดวกในการบริโภค แต่ต้องระบุรายละเอียดของสินค้าให้ครบถ้วน อาทิเช่น ชื่อยี่ห้อ ขนาดบรรจุ และปริมาณที่ควรได้รับจาก
การบริโภคต่อวัน ส่วนประกอบ และ คำแนะนำ เป็นต้น  

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ (National Food Safety Standard for General Rules for the Labeling of PrepackagedFood for Special Dietary Uses: GB13432 - 2013).

อ่านต่อ

มาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพ


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: อาหารเพื่อสุขภาพ (National Food Safety Standard for Healthy Foods: GB 16740 - 2014).

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


อียู

สหภาพยุโรป เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (DIRECTIVE 2002/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements).

อ่านต่อ
Not Found