หลักเกณฑ์สำหรับอาหารที่มีวัตถุประสงต์พิเศษFOSDU

ญี่ปุ่น

รายละเอียดโดยสรุป
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare) ได้ออกระเบียบเพื่อเป็นหลักเกณฑ์สำหรับอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ หรือ Food for Special Dietary Uses (FOSDU) ภายใต้ Health Promotion Law เมื่อปี 2534 และปรับปรุงแก้ไขในปี 2550 อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ หรือ Food for Special Dietary Uses (FOSDU) หมายถึง อาหาร

สำหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ประกอบด้วย

1. อาหารทางการแพทย์ (Medical foods) สำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่แพทย์ระบุให้ได้รับอาหารเฉพาะต่างจากอาหารปกติ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายสมดุล ในสภาวะที่ร่างกายเจ็บป่วยหรือในระหว่างการรักษาโรคบางชนิด ได้แก่

1.1 อาหารเชิงเดี่ยว เป็นอาหารที่มีคุณสมบัติเฉพาะเพียงอย่างเดียว ประกอบด้วย
- อาหารโซเดียมต่ำ
- อาหารพลังงานต่ำ
- อาหารโปรตีนต่ำ
- อาหารที่มีโปรตีนต่ำ/ไม่มีโปรตีน แต่ให้พลังงานสูง
- อาหารไม่มีสารก่อภูมิแพ้
- อาหารไม่มีแล็คโตส

1.2 อาหารครบมื้อ ประกอบด้วยสารอาหารครบถ้วนแต่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
- อาหารลดโซเดียม
- อาหารสำหรับผู้เป็นเบาหวาน
- อาหารสำหรับผู้ลดน้ำหนัก

2. อาหารสำหรับหญิงมีครรภ์และให้นมบุตร (Formulas for pregnant or lactating women)

3. อาหารสำหรับทารก (Infant Formulas)

4. อาหารสำหรับผู้สูงอายุ (Foods for the elderly) ที่เคี้ยวหรือกลืนอาหารปกติได้ลำบาก

5. อาหารเพื่อสุขภาพ หรือ Food for Specified Health Use (FOSHU) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหาร FOSDU จะต้องได้รับการประเมินความปลอดภัยของสารต่างๆ ที่เติมลงไปรวมถึงคุณสมบัติและหน้าที่ในการป้องกันโรคตามที่ได้อ้างไว้จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการจึงสามารถแสดงสัญลักษณ์ FOSDU บนฉลากได้

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ (National Food Safety Standard for General Rules for the Labeling of PrepackagedFood for Special Dietary Uses: GB13432 - 2013).

อ่านต่อ

มาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพ


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: อาหารเพื่อสุขภาพ (National Food Safety Standard for Healthy Foods: GB 16740 - 2014).

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


อียู

สหภาพยุโรป เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (DIRECTIVE 2002/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements).

อ่านต่อ
Not Found