การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ

จีน

บังคับใช้ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557


1. ขอบเขต 

มาตรฐานนี้ใช้กับการแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ (รวมทั้งฉลากแสดงคุณค่าทางโภชนาการ)
2. ศัพท์ทางเทคนิคและคำนิยาม

ศัพท์เทคนิคและนิยามที่กำหนดใน GB7718 และข้างล่างนี้ ถูกนำมาใช้กับมาตรฐานนี้
2.1 อาหารที่มีการควบคุมพิเศษ

(Food for Special Dietary Uses) หมายถึง อาหารที่ผลิตเพื่อให้เหมาะกับสภาพสรีรวิทยาและร่างกายที่พิเศษ (หรือ) เพื่อเหมาะกับความต้องการของอาหารที่เฉพาะเจาะจงตามอาการของโรค ความผิดปกติ และสภาพอื่นๆ อาหารจึงมีการแปรรูปหรือมีสูตรพิเศษ ปริมาณส่วนประกอบสารอาหารของอาหารประเภทนี้หรือปริมาณส่วนประกอบสารอาหารอื่น มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับอาหารประเภทเดียวกันประเภทของสินค้าอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมพิเศษ ดูเพิ่มที่ภาคผนวก A
2.2 สารอาหาร (Nutrients)

สารอาหารที่มีอยู่จะทำหน้าที่ทางสรีรวิทยาที่เฉพาะเจาะจง เป็นสารที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตในการเติบโต  พัฒนา เคลื่อนไหว สืบพันธุ์ และเผาผลาญอาหารให้เป็นปกติ มีทั้งโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุและวิตามินเป็นต้น

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

มาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพ


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: อาหารเพื่อสุขภาพ (National Food Safety Standard for Healthy Foods: GB 16740 - 2014).

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


อียู

สหภาพยุโรป เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (DIRECTIVE 2002/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements).

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์สำหรับอาหารที่มีวัตถุประสงต์พิเศษFOSDU


ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับอาารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (Food for Special Dietary Uses: FOSDU).

อ่านต่อ
Not Found