เกาหลีใต้ปรับปรุงมาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านอาหาร

กรกฎาคม 2565

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้ออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดบางส่วนของมาตรฐานและข้อกำหนดทางด้านอาหาร (ฉบับที่ 2022-48) โดยในประกาศนี้มีการเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดในการผลิตอาหารในเกาหลีใต้ การแก้ไขนี้มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้ออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดบางส่วนของมาตรฐานและข้อกำหนดทางด้านอาหาร (ฉบับที่ 2022-48) โดยในประกาศนี้มีการเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดในการผลิตอาหารในเกาหลีใต้ การแก้ไขนี้มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปดังนี้ :

  1. เพิ่มมาตรฐานของการเตรียมสารอาหารสำหรับอาหารผู้สูงอายุ หรืออาหารพิเศษที่ใช้ทางการแพทย์ (อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง)
  2. เพิ่มมาตรฐานและการทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา
  3. พิจารณาทบทวนเพิ่มเติมในด้านความปลอดภัยของวัตถุดิบที่อนุญาตให้ใช้ และเพิ่มขีดจำกัดในการเติมในวัตถุดิบบางรายการ
  4. กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนของยารักษาสัตว์ในกลุ่มคีโตโปรเฟน (Ketoprofen) ไซฮาโลทริน (cyhalothrin) และอื่นๆ
  5. กำหนดมาตรฐานของปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชที่พบได้ในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำ

 

ที่มา :

  • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Related Articles

ไทยยูเนี่ยนเข้าซื้อหุ้นใหญ่บริษัท รูเก้น ฟิช (Rügen Fisch) ผู้นำอาหารทะเลกระป๋องในประเทศเยอรมนี

มกราคม 2559

สาระสำคัญของข่าว บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU) ผู้ผลิต แปรรูปปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลชั้นนำทั่ว...

แนวโน้มผลผลิตกุ้งโลกในปี 2561

มีนาคม 2561

ภายใต้เวทีเสวนา Shrimp Panel ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการตลาดอาหารทะเลโลก (Global Seafood Market Conference หรือ GSMC) จัดขึ้นที่เมืองไมอามี สหรัฐอเม...