Plant-Based กำลังเป็นที่นิยมในจีน

ธันวาคม 2564

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืช (plant-based meat) ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก และมูลค่าตลาดที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งหนึ่งในประเทศที่มีผู้บริโภครายใหญ่ ได้แก่ประเทศจีน โดยนักวิเคราะห์ของ Rabobank คาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าระหว่างปี 2564 – 2573 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืช (plant-based meat) ในประเทศจีนจะมีอัตราการเติบโตมากขึ้น

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืช (plant-based meat) ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก และมูลค่าตลาดที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งหนึ่งในประเทศที่มีผู้บริโภครายใหญ่ ได้แก่ประเทศจีน โดยนักวิเคราะห์ของ Rabobank คาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าระหว่างปี 2564 – 2573 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืช (plant-based meat) ในประเทศจีนจะมีอัตราการเติบโตประจำปี (CAGR) จาก 5.4% เป็น 9.4% โดยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 1,700 – 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 5.5 – 8 หมื่นล้านบาท) ในปี 2573 นอกจากสินค้าเหล่านี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพแล้ว ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และมีความเป็นเอกลักษณ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืชนี้เริ่มเป็นที่สนใจและเป็นที่นิยมในประเทศจีน

          อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์จากพืชของจีนมีมูลค่า 6.1 พันล้านหยวน (ประมาณ 910 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในปี 2561 โดยเพิ่มขึ้น 14.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามข้อมูลของ Daxue Consulting แม้ว่าบางประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะเติบโตเร็วขึ้น แต่จีนเป็นหนึ่งในผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืชรายใหญ่ที่สุด โดยคิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของตลาดโลก

Related Articles

Flexport ใช้เทคโนโลยีติดตามสินค้าจาก “ท่าเรือ” ถึง “มือผู้รับ”

กันยายน 2560

การขนส่งสินค้าทางเรือทั่วโลกยังไม่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เท่าที่ควร อาทิ ระบบการติดตามสินค้าแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางขนส่งอย่างเป็นร...

ไก่ไทยเฮ...สามารถส่งออกไปจีนแล้ว

เมษายน 2561

ไทยสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปจีนได้อีกครั้งหนึ่ง หลังถูกระงับการส่งออกในช่วงที่พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ตั้งแต่ปี 2547