สเปนออกตราประทับใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ขายเนื้อในประเทศ

กันยายน 2564

ทางการสเปนออกตราประทับ "Trade of Confidence" ใหม่ ซึ่งเป็นตรารับประกันเกี่ยวกับการรักษามาตรการป้องกันและสุขอนามัยที่ถูกสุขลักษณะจากโรค Covid -19 ในร้านขายเนื้อภายทั่วประเทศ โดยตราประทับดังกล่าวจะมอบให้กับร้านค้าที่ผ่านการดำเนินการตรวจสอบจากทางการสเปนทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร และสิ่งแวดล้อม 

ทางการสเปนออกตราประทับ "Trade of Confidence" ใหม่ ซึ่งเป็นตรารับประกันเกี่ยวกับการรักษามาตรการป้องกันและสุขอนามัยที่ถูกสุขลักษณะจากโรค Covid -19 ในร้านขายเนื้อภายทั่วประเทศ โดยตราประทับดังกล่าวจะมอบให้กับร้านค้าที่ผ่านการดำเนินการตรวจสอบจากทางการสเปนทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร และสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งจุดประสงค์ของตราประทับนี้ ทางการสเปนต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคภายในประเทศและเพื่อแสดงถึงความสำคัญของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่จำเป็น นอกจากนั้นร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะมีป้ายแสดงไว้ในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนพร้อมด้วยป้ายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ Covid-19 ที่นำมาใช้ในร้านค้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

 

ที่มา :

  • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  • New seal to show confidence for butchers in Madrid
  •  

Related Articles

USDA เปิดสำนักงานใหม่ในเวียดนาม

เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) ได้เปิดสำนักงานหน่วยงานบริการตรวจสอบสุขอนามัยพ...

เนื้อเทียมจากพืช สินค้ามาแรงในจีน

กันยายน 2562

กระแสเนื้อเทียมกำลังมาแรงในประเทศจีนเริ่มต้นจากวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทซวงถ่าสือผื่น (Shuangta Shipin) ได้ผลิตขนมไหว้พระจันทร์ไส้เนื้อเท...