สเปนออกตราประทับใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ขายเนื้อในประเทศ

กันยายน 2564

ทางการสเปนออกตราประทับ "Trade of Confidence" ใหม่ ซึ่งเป็นตรารับประกันเกี่ยวกับการรักษามาตรการป้องกันและสุขอนามัยที่ถูกสุขลักษณะจากโรค Covid -19 ในร้านขายเนื้อภายทั่วประเทศ โดยตราประทับดังกล่าวจะมอบให้กับร้านค้าที่ผ่านการดำเนินการตรวจสอบจากทางการสเปนทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร และสิ่งแวดล้อม 

ทางการสเปนออกตราประทับ "Trade of Confidence" ใหม่ ซึ่งเป็นตรารับประกันเกี่ยวกับการรักษามาตรการป้องกันและสุขอนามัยที่ถูกสุขลักษณะจากโรค Covid -19 ในร้านขายเนื้อภายทั่วประเทศ โดยตราประทับดังกล่าวจะมอบให้กับร้านค้าที่ผ่านการดำเนินการตรวจสอบจากทางการสเปนทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร และสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งจุดประสงค์ของตราประทับนี้ ทางการสเปนต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคภายในประเทศและเพื่อแสดงถึงความสำคัญของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่จำเป็น นอกจากนั้นร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะมีป้ายแสดงไว้ในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนพร้อมด้วยป้ายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ Covid-19 ที่นำมาใช้ในร้านค้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

 

ที่มา :

  • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  • New seal to show confidence for butchers in Madrid
  •  

Related Articles

บริษัท Dow ออกบรรจุภัณฑ์ถุงเพาช์รีไซเคิลครั้งแรกของโลก

มิถุนายน 2559

          แนวโน้มความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ บรรจุภัณฑ์ยั่งยืนของผู้บ...

รัสเซียร่วมเป็น 1 ในประเทศที่แบนการเพาะปลูกพืช GMOs

กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 รัสเซียได้ประกาศระเบียบ N358 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการห้ามดัดแปรพันธุกรรมพืชและสัตว์ ซึ่งเพิ่มความเข้มงวดของระเบียบด้านการ...