อียิปต์ขยายเวลาบังคับใช้ระบบ ACI

กันยายน 2564

ตามที่กระทรวงการคลังอียิปต์ได้มีมาตรการใช้การดำเนินการทางพิธีการศุลกากรจะต้องทำผ่านระบบ Advance Cargo information (ACI) ซึ่งเป็นการดำเนินการทางพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชน (Blockchain) โดยผู้ส่งออกต้องขึ้นทะเบียนในระบบและส่งเอกสารเกี่ยวข้องที่จำเป็นก่อนสินค้าจะออกจากท่าต้นทางไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง 

ตามที่กระทรวงการคลังอียิปต์ได้มีมาตรการใช้การดำเนินการทางพิธีการศุลกากรจะต้องทำผ่านระบบ Advance Cargo information (ACI) ซึ่งเป็นการดำเนินการทางพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชน (Blockchain) โดยผู้ส่งออกต้องขึ้นทะเบียนในระบบและส่งเอกสารเกี่ยวข้องที่จำเป็นก่อนสินค้าจะออกจากท่าต้นทางไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง 

ทั้งนี้ระบบดังกล่าวได้เปิดใช้ระยะทดลองมาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมาและกำหนดเดิมจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 แต่เนื่องจากผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังปรับตัวไม่ทัน จึงขยายเวลาบังคับใช้มาตรการดังกล่าวออกไปเป็นวันที่ 1 ต.ค. 2564 แทน เพื่อเพิ่มเวลาให้ผู้เกี่ยวข้องปรับตัวด้าน ต่าง ๆ เช่น สมัครเข้าใช้งานระบบ ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาของการดำเนินการทางพิธีการศุลกากรให้สั้นลงและสะดวกมากขึ้น และนอกจากอียิปต์แล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศในแอฟริกาและพื้นที่อื่น ๆ ใช้ระบบดังกล่าวด้วย

 

ที่มา :

  • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Related Articles

ออสเตรเลียอนุญาตให้การบริโภคเมล็ดกัญชงถูกต้องตามกฎหมาย

ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 Council of Australia Government (COAG) ผ่านกฎหมายอนุญาตให้สามารถบริโภคเมล็ดกัญชง(Hemp) เป็นอาหารได้ถูกต้องตามกฎหมายในออส...

“อาหารเพื่อสุขภาพ” โอกาสและการเติบโตที่น่าจับตามอง

เมษายน 2560

หากพูดถึงเทรนด์การบริโภคในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปมีความใส่ใจและดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มธุรกิจร้านค้าอาหารจากธรรมชาติและอาหารออ...