ร้านสะดวกซื้อ GS25 ในเกาหลีใต้เปิดตัวบริการส่งสินค้าโดยใช้หุ่นยนต์ AI

มิถุนายน 2564

ร้านสะดวกซื้อ GS25 ในเกาหลีใต้เปิดตัวบริการจัดส่งสินค้าโดยใช้หุ่นยนต์ AI รุ่นที่ 2 ภายในอาคาร GS Tower ที่ตั้งอยู่ในแขวง Yeoksam-dong เขต Gangnam ของกรุงโซล ห

สาระสำคัญของข่าว

           ร้านสะดวกซื้อ GS25 ในเกาหลีใต้เปิดตัวบริการจัดส่งสินค้าโดยใช้หุ่นยนต์ AI รุ่นที่ 2 ภายในอาคาร GS Tower ที่ตั้งอยู่ในแขวง Yeoksam-dong เขต Gangnam ของกรุงโซล หลังจากที่บริษัทเคยเปิดตัวบริการครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน KakaoTalk แล้วพนักงานของร้านที่รับ คำสั่งซื้อจะนำสินค้ามาโหลดไว้ที่ตัวหุ่นยนต์ จากนั้นหุ่นยนต์จะนำสินค้าไปส่งถึงหน้าประตูของลูกค้าโดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย

          หุ่นยนต์ที่ให้บริการภายในอาคาร GS Tower สามารถบรรทุกสินค้าได้มากถึง 15 กิโลกรัม สามารถจัดส่งสินค้าได้ 3 แห่งต่อเที่ยว โดยตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม ถึง 12 มิถุนายน 2564 มียอดสั่งซื้อเฉลี่ย 22 คำสั่งต่อวัน คิดเป็นยอดส่งมอบทั้งหมด 880 ครั้ง ทั้งนี้การให้บริการจัดส่งสินค้าด้วยหุ่นยนต์ AI เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ยอดขายในส่วนที่มีบริการจัดส่งสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า และบริษัท GS Retail เจ้าของแบรนด์ร้านสะดวกซื้อ GS25 กำลังวางแผนขยายการให้บริการส่งสินค้าด้วยหุ่นยนต์จากร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ชอปปิ้งในรูปแบบใหม่ที่สามารถใช้งานหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน และมีแผนจะเปิดบริการหุ่นยนต์ส่งสินค้าภายในอาคารสำนักงานและโรงพยาบาลเพิ่มเติม ภายในปี 2564

ความคิดเห็น

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การขนส่งสินค้า การสั่งของออนไลน์ และเดลิเวอรีเป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่ผู้บริโภคต้องงดการเดินทางออกนอกบ้าน การทำงานในรูปแบบ Work from Home ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคสั่งซื้ออาหารจากร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชันกันจำนวนมาก แต่เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและการพบปะบุคคลภายนอก การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ AI มาใช้ก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในสถานการณ์ตอนนี้  

ที่มา :  1. สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล

         2. The Korea Herald. GS25 to expand AI robot delivery service. http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210613000176.

Related Articles

อินเดียคาดการณ์การส่งออกอาหารทะเลจะฟื้นตัวครึ่งปีหลัง

มิถุนายน 2563

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในสหรัฐอเมริกา จีน และสหภาพยุโรป ทำให้ธุรกิจบริการอาหารหยุดชะงักความต้องการบริโภคกุ้งลดลง ราคาวัตถุดิบกุ้งเลี้ยงในอินเ...

USDA เปิดส านักงานใหม่ในเวียดนาม

มิถุนายน 2561

สาระสำคัญของข่าว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) ได้เปิดสำนักงานหน่วยง...