รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาล (KIH) ให้เป็นศูนย์กลางฮาลาลนานาชาติในอินโดนีเซีย

มิถุนายน 2564

Agus Gumiwang Kartasasmita รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย กล่าวว่า รัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเร่งดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาล (Kawasan Industri Halal : KIH) รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม Cikande ในเขตเมือง Banten เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลของอินโดนีเซีย โดย Halal Modern Valley (KIH)

สาระสำคัญของข่าว

          Agus Gumiwang Kartasasmita รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย กล่าวว่า รัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเร่งดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาล (Kawasan Industri Halal : KIH) รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม Cikande ในเขตเมือง Banten เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลของอินโดนีเซีย โดย Halal Modern Valley (KIH) ในนิคมอุตสาหกรรม Cikande ได้รับการออกแบบระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามหลักของศาสนาอิสลาม ซึ่งจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลแบบบูรณาการแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียครอบคลุมพื้นที่ 500 เฮกเตอร์ ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนา โรงเรียนด้านเทคโนโลยีอาหาร ระบบบริหารจัดการคุณภาพฮาลาล สถาบันกองทุนอิสลาม ท่าเรือ และศุลกากร

          นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล (KIH) ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท PT Modern Industrial Estate เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยระยะแรกของการก่อสร้างจะครอบคลุมพื้นที่ 150 เฮกเตอร์ ระยะที่สอง 150 เฮกเตอร์ และระยะที่สาม 200 เฮกเตอร์ โดยระยะแรกได้เริ่มการก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2562 จะถูกพัฒนาเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมฮาลาลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึงด้านโลจิสติกส์ ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นศูนย์กลางฮาลาลนานาชาติในอินโดนีเซีย

          ด้านการจัดโครงสร้างพื้นฐานของ KIH มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Halal Product Assurance Organizing Agency : BPJPH) ภายใต้กระทรวงศาสนาอินโดนีเซีย และหน่วยงานประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Assessment Institute for Food, Drug and Cosmetics : LPPOM) ภายใต้สภาอิสลามแห่งชาติอินโดนีเซีย (Majelis Ulama Indonesia : MUI) ในการพัฒนาและออกแบบอุตสาหกรรมฮาลาลแบบบูรณาการในนิคมอุตสาหกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซียได้ออกใบรับรองนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลให้แก่นิคมอุตสาหกรรม Cikande อีกทั้งได้ลงนามในข้อตกลงการสร้างเครือข่ายฮาลาลโลกกับ Cordoba Halal Park ประเทศสเปน Iskandar Halal Park ที่เมือง Johor และ Penang International Halal Hub เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาล (KIH) ใน Cikande และรัฐบาลสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง

          นอกจากนี้ยังเตรียมจัดทำแพลตฟอร์ม E-commerce ที่ Halal Modern Valley โดยได้ร่วมมือกับองค์กรมุสลิมรายใหญ่ที่สุด (Nahdlatul Ulama : NU) และสมาคมอาหารและเครื่องดื่มอินโดนีเซีย(GAPMMI) และนอกจากนิคมอุตสาหกรรม KIH ใน Cikande แล้ว ยังมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาลอีก 2 แห่ง ได้แก่ Safe n Lock Halal Industrial Park ที่ Sidoarjo จังหวัดชวาตะวันออก และ Bintan Inti Halal Hub ในเขต Bintan

ความคิดเห็น

          สถานการณ์เศรษฐกิจฮาลาลทั่วโลกเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายประเทศต้องการเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาล อินโดนีเซียกำลังพยายามพัฒนาประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางฮาลาลเนื่องจากมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก และมีผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่หลากหลาย รัฐบาลอินโดนีเซียจึงได้ผลักดันการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และมาตรฐานฮาลาล เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดฮาลาลโลกต่อไป 

ที่มา :

  1. สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
  2. Antaranews.com. Govt to expedite development of halal industrial estates. https://en.antaranews.com/news/174326/govt-to-expedite-development-of-halal-industrial-estates.
  3. Republika. Kawasan Industri Halal Modern Cikande Terbesar di Indonesia. https://www.republika.co.id/berita/qsxmm4380/kawasan-industri-halal-modern-cikande-terbesar-di-indonesia

 

Related Articles

พฤติกรรมการรับประทานอาหารว่าง

กุมภาพันธ์ 2560

พฤติกรรมการรับประทานอาหารว่าง  สาระสำคัญของข่าว The Hartman Group’s รายงานว่าร้อยละ 91 ของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริการับประทานของว่างหลาย...

ปลากระป๋องเวียดนามได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค COVID-19

พฤษภาคม 2564

ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2564 อัตราการขยายตัวของการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 42% หรือเป็นมูลค่ากว่า 55 ล้านเ...