ซาอุดีอาระเบียประกาศร่างกฎระเบียบอาหาร Novel food

พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 1-15 เมษายน 2563 ซาอุดีอาระเบียได้ประกาศแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) ผ่านช่องทางประกาศข้อมูลและแจ้งเวียนประเทศสมาชิกขององค์กรการค้าโลก (SPS/TBT information Management system : IMS) ซึ่งได้ประกาศกฎระเบียบฉบับร่างเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการวางจำหน่ายอาหารใหม่ (Novel food)

เมื่อวันที่ 1-15 เมษายน 2563 ซาอุดีอาระเบียได้ประกาศแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) ผ่านช่องทางประกาศข้อมูลและแจ้งเวียนประเทศสมาชิกขององค์กรการค้าโลก (SPS/TBT information Management system : IMS) ซึ่งได้ประกาศกฎระเบียบฉบับร่างเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการวางจำหน่ายอาหารใหม่ (Novel food) (Saudi Food and Drug Authority; Final Draft FDS, SFDA.FD 0000 - General Requirements for Novel Foods) ในตลาด

          การออกร่างฉบับดังกล่าวเป็นการให้การปกป้องในระดับสูงเพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel food) ที่วางจำหน่ายในซาอุดีอาระเบีย  

          ปัจจุบันประเทศที่ได้มีการออกกฎ ระเบียบ มาตรฐานด้านอาหารใหม่ (Novel food) ออกมาอย่างเป็นทางการ ผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตสินค้าที่เป็นกลุ่มอาหารใหม่ (Novel food) ควรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการ

ที่มา :

  • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  • Saudi Food and Drug Authority; Final Draft FDS, SFDA.FD 0000 - General Requirements for Novel Foods

Related Articles

อินเดียเริ่มปลูกผลไม้เมืองร้อนเพื่อรองรับตลาดที่ขยายตัว

เมษายน 2564

หลายรัฐในทางภาคตะวันตกของอินเดียเริ่มมีการเพาะปลูกผลไม้จากต่างประเทศ (Exotic Fruits) เพื่อให้คนอินเดียสามารถเข้าถึงผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในราคาที...

ตลาดจีนนำเข้าเนื้อหมูเติบโต 2 เท่า

เมษายน 2559

จีนเป็นผู้บริโภคหมูรายใหญ่ที่สุดของโลก สารพัดเมนูจีนล้วนทำจากเนื้อหมูเป็นหลัก และเกษตรกรจีนจำนวนมากก็มีอาชีพเลี้ยงหมู ถือเป็นอาชีพยอดฮิตที่อยู่คู่กับส...