เวียดนามซื้อข้าวอินเดียเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษ

กุมภาพันธ์ 2564

เวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก ได้เริ่มซื้อข้าวจากคู่แข่งอย่างอินเดียเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษหลังจากราคาข้าวในประเทศพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 ปี

สาระสำคัญของข่าว

          เวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก ได้เริ่มซื้อข้าวจากคู่แข่งอย่างอินเดียเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษหลังจากราคาข้าวในประเทศพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 ปี ท่ามกลางผลผลิตข้าวในเอเชียที่ตึงตัวซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะผลักดันให้ราคาข้าวในปี 2564 ปรับตัวสูงขึ้น ประเทศผู้ซื้อที่เคยนำเข้าข้าวจากไทยและเวียดนามก็จะหันไปนำเข้าข้าวจากอินเดียทดแทน

          ปัจจุบันอินเดียเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยในปี 2563 อินเดียส่งออกข้าวสูงสุดเป็นประวัติการณ์สูงถึง 14 ล้านตัน เนื่องจากราคาที่ต่ำกว่าผู้ผลิตรายอื่น ในขณะที่ราคาซื้อขายข้าวในเวียดนามได้รับผลกระทบจากการลดลงของปริมาณข้าวที่ผลิตได้ โดยผลผลิตข้าวเปลือกทั้งหมดของเวียดนามในปี 2563 มีปริมาณ 42.69 ล้านตันหรือเทียบเท่ากับข้าวที่สีแล้วประมาณ 21.35 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 1.8 นอกจากนี้ความต้องการซื้ออย่างต่อเนื่องของฟิลิปปินส์ทำให้ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามพุ่งสูงขึ้น และในปี 2563 เวียดนามได้ประกาศจะเพิ่มปริมาณสำรองข้าวในประเทศ 270,000 ตัน เพื่อให้แน่ใจว่ามีอาหารเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนหลังจากห่วงโซ่อุปทานทั่วประเทศหยุดชะงักจากวิกฤติโควิด-19

           ทั้งนี้ เวียดนามเคยมีประวัติสั่งซื้อข้าวจากอินเดียเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองข้าวของประเทศตั้งแต่ปี 2559/2560 โดยพบว่าข้าวที่มีราคาถูกบางส่วนมีคุณภาพไม่เหมาะสำหรับการบริโภคแต่เหมาะสำหรับการผลิตอาหารสัตว์และเบียร์เท่านั้น นอกจากนี้เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา จีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกเริ่มมีการซื้อข้าวจากอินเดียเป็นครั้งแรกในรอบสามทศวรรษเนื่องจากอุปทานข้าวของไทย เมียนมาร์และเวียดนาม อยู่ในสภาวะตึงตัว      

ความคิดเห็น

          จากวิกฤติโควิด-19 ที่ทำให้ปริมาณของอุปสงค์มากกว่าอุปทาน จึงอาจทำให้ราคาข้าวในปี 2564 ปรับตัวสูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการส่งออกข้าวของไทยในการส่งออกไปยังประเทศจีนและประเทศคู่ค้าอื่นทั่วโลก อีกทั้งราคาที่นำเสนออาจสูงกว่าคู่แข่งในท้องตลาดทำให้คู่ค้ารายเดิมหันไปสนใจผู้ขายที่ให้ราคาที่ต่ำกว่า                    

ที่มา : https://www.moneycontrol.com/news/business/economy/vietnam-buys-indian-rice-for-first-time-in-decades-industry-officials-2-6303731.html.

 

Related Articles

“อาหารกลางคืน”กระแสมาแรงในตลาดจีน

มิถุนายน 2562

เศรษฐกิจกลางคืนของจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่าการบริโภคช่วงกลางคืนครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการบริโภครวมทั้งวัน โดยเฉพาะในเมืองให...

ตลาด Organic food โปแลนด์ขยายตัว ในช่วงการระบาดของ COVID-19

กรกฎาคม 2563

Rzeczpospolita ได้เปิดเผยผลการวิจัยตลาด Organic food ของโปแลนด์ในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2563 จัดทำโดยบริษัท Nielsen ซึ่งระบุว่า ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุ...