ญี่ปุ่นยืนยันพบการระบาดของไข้หวัดนกในรอบ 2 ปี

ธันวาคม 2563

นายโคทาโร โนกามิ รัฐมนตรีเกษตรของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้ยืนยันการพบไข้หวัดนก (Avian Flu) ระบาดที่ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในจังหวัดคางาวะทางตะวันตกของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการระบาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นนับตั้งแต่เคยเกิดการระบาดในจังหวัดเดียวกันเมื่อเดือนมกราคม ปี 2561

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในจังหวัดเฮียวโกะ (ภูมิภาคคันไซ)  โดยผลการยืนยันจากการทดสอบทางพันธุกรรมของไก่ที่ฟาร์มไก่ ในเมืองอาวาจิ และสงสัยว่าจะจะมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้ จังหวัดเฮียวโกะจึงเริ่มกำจัดไก่จำนวนกว่า 146,000 ตัว โดยมีสมาชิกกองกำลังป้องกันตนเองทางบกประมาณ 400 คน ที่ได้รับคำขอแจ้งภัยพิบัติจากจังหวัดเข้าร่วมด้วย เช่นเดียวกับการจัดตั้งจุดเพื่อฆ่าเชื้อยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์บนถนนสายหลักรอบพื้นที่ที่พบการระบาด เช่นเดียวกันกับ จังหวัดฟุกุโอกะที่พบการระบาดเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้หน่วยงานภาครัฐในคิวชูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ปีก ได้ยกระดับการเฝ้าระวัง และเสริมสร้างมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้มากขึ้น รวมถึงงานฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ คิวชูเป็นหนึ่งในแหล่งการเพาะเลี้ยงไก่ของประเทศญี่ปุ่น พบการเลี้ยงมาก ในจังหวัดมิยาซากิและคาโกชิมะ ภายหลังจากพบการระบาดของเชื้อในเมืองโซโซ จังหวัดฟุกุโอกะแต่ละจังหวัดและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ได้ยืนยันมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างละเอียดอีกครั้ง อันเนื่องจาก ในช่วงต้นฤดูหนาวจำนวนนกป่าที่บินไปญี่ปุ่นมักจะเพิ่มขึ้น อันเป็นผลให้ไวรัสแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น

Related Articles

แมลง แหล่งโปรตีนของมนุษย์ในอนาคต ?

กุมภาพันธ์ 2560

แมลง แหล่งโปรตีนของมนุษย์ในอนาคต ?   สาระสำคัญของข่าว องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่าในปี 2593 ประชากรโลกจะเพิ่มจำ...

อุตสาหกรรมผลิตนมในออสเตรเลียประสบภาวะวิกฤติ

กรกฎาคม 2562

อุตสาหกรรมนมของประเทศออสเตรเลียผู้ผลิตนมและผลิตภัณฑ์เนยที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก กำลังเผชิญวิกฤตเนื่องจากปัญหาหลายประการ อาทิ ภัยแล้งที่ทำให้ปริมาณ...