เวียดนามเปิดรับเนื้อสุกรนำเข้าจากบราซิล

ตุลาคม 2563

Tereza Cristina รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของบราซิล กล่าวว่า เวียดนามอนุญาตให้บราซิลสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ในรัฐ Minas Gerais 

สาระสำคัญของข่าว

            Tereza Cristina รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของบราซิล กล่าวว่า เวียดนามอนุญาตให้บราซิลสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ในรัฐ Minas Gerais ไปยังเวียดนามได้เพิ่มเติม หลังจากเริ่มเปิดตลาดนำเข้าครั้งแรกตั้งแต่ปี 2559 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการที่เวียดนามพบโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (African Swine Fever : ASF) ระบาดอย่างรุนแรงภายในประเทศ ทำให้มีความต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรเพิ่มขึ้น ในปี 2562 เวียดนามมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นเท่าตัว คิดเป็นปริมาณ 125,000 ตัน และคาดว่าเวียดนามจะเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร 10 อันดับแรกของโลกในปี 2563 

          จากความต้องการผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่เพิ่มขึ้นของเวียดนามจึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับบราซิลซึ่งสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของบราซิล (ABPA) เผยข้อมูลในเดือนมกราคม – เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เวียดนามมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากบราซิลปริมาณ 5,900 ตัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับในปี 2562 เวียดนามนำเข้าเนื้อสุกรตัดแต่งจากบราซิล 12,384 ตัน เครื่องในและส่วนอื่นของสุกร 1,155 ตัน และเนื้อสุกรเค็ม 400 กิโลกรัม ตามลำดับ 

          ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา โรงงานผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรของบราซิลได้รับอนุญาตส่งออกมากกว่า 700 แห่ง และสามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้มากถึง 65 รายการ ไปยัง 24 ประเทศ โดยในปี 2561 และ 2562 การส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดของบราซิลไปยังเวียดนามเพิ่มขึ้นถึง 22.6 และ 27.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ ซึ่งนับได้ว่าเวียดนามเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 8 ของบราซิลทั้งในแง่ปริมาณและมูลค่าของผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร

          อนึ่ง ในเดือนพฤษภาคม การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรของบราซิลมีปริมาณ 102,400 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมทั้งมีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 227.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งจากปริมาณ และมูลค่าการส่งออกของบราซิลนับว่าเป็นครั้งแรกที่มีปริมาณการส่งออกเกิน 100,000 ตัน และมีมูลค่าสูงกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 

ความคิดเห็น

          ประเทศเวียดนามนับได้ว่าเป็นประเทศที่นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรปริมาณมากในแต่ละปี นับเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรไปยังเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศใกล้เคียง ระยะเวลา และการขนส่งของเราได้เปรียบกว่าประเทศอื่น อีกทั้งสมาคมสัตวแพทย์โลกบ่งชี้ว่าสุกรมีชีวิตจากประเทศไทยปลอดโรคสอดคล้องตามเงื่อนไข ซึ่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคระบาดในหมู รวมถึงโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (African Swine Fever : ASF) และหมูที่นำเข้าจากไทยไม่มีการใช้สารต้องห้ามในกระบวนการเลี้ยงที่ฟาร์ม ตามกฎหมายของประเทศไทยและเวียดนาม               

ที่มา :

  1. ปศุศาสตร์ นิวส์. “หมูไทยแก้” เนื้อหอม เวียดนามสั่งนำเข้าวิกฤตหมูขาดแคลน. http://pasusart.com/.
  2. Pig Progress. Vietnam allows exports by Brazilian pig slaughterhouse. https://www.pigprogress.net/World-of-Pigs1/Articles/2020/6/Vietnam-allows-exports-by-Brazilian-pig-slaughterhouse-598831E/.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

Related Articles

PepsiCo เจรจาเข้าซื้อกิจการ Vita Coco

มิถุนายน 2560

PepsiCo บริษัทเครื่องดื่มชื่อดังระดับโลกได้ทำการเจรจากับบริษัท All Market เพื่อซื้อ Vita Cocoแบรนด์ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายน้ำมะพร้าวรายใหญ่ที่ครองส่วนแบ...

ยูนิลีเวอร์ยุโรปตั้งเป้าใช้โลโก้มังสวิรัติ 500 ผลิตภัณฑ์ภายในปี 2560

ตุลาคม 2559

 “ยูนิลีเวอร์” บริษัทข้ามชาติผู้ผลิตสินค้าอาหาร (Food products) และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว (Personal Care products) ชั้นนำของโลก และเป...