อินเดียคาดการณ์การส่งออกอาหารทะเลจะฟื้นตัวครึ่งปีหลัง

มิถุนายน 2563

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในสหรัฐอเมริกา จีน และสหภาพยุโรป ทำให้ธุรกิจบริการอาหารหยุดชะงักความต้องการบริโภคกุ้งลดลง ราคาวัตถุดิบกุ้งเลี้ยงในอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกสำคัญของโลกจึงดิ่งลงต่อเนื่อง

Shrimp farm gate prices (1.00 INR = 0.013196 USD) from March to April 2020 in the State of Andhra Pradesh, India (A = premium counts; B:  medium counts).

ที่มา : https://www.aquaculturealliance.org/

ราคากุ้งหน้าฟาร์มคงที่ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม 2563 อย่างไรก็ตามราคาเริ่มลดลงในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมและลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นสัปดาห์ที่สามของเดือนเมษายน โดยกุ้งขนาด 30-40 ตัวต่อปอนด์ ราคายังลดลงต่อจนถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ขณะที่กุ้งไซส์เล็กกว่าราคาเริ่มปรับตัวขึ้น  กุ้งขนาดใหญ่ใช้อย่างมากในร้านอาหาร 70 % หรือมากกว่านั้น ซึ่งยังคงปิดให้บริการทั่วโลกเนื่องจากการระบาดของ COVID-19  นอกจากนี้กุ้งไซส์กลางสามารถส่งออกไปยังประเทศจีนและจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ที่ส่วนกุ้งไซส์เล็กสามารถดูดซับโดยตลาดในประเทศ

อุตสาหกรรมอาหารทะเลของอินเดียคาดว่าการส่งออกจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี จากแนวโน้มการนำเข้ากุ้งพ่อแม่พันธุ์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  ซึ่งประมาณ 70% ของการส่งออกอาหารทะเลของอินเดียก็คือกุ้งเลี้ยง

การนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนาไมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของการส่งออกอาหารทะเลอินเดียมูลค่า 6.7 พันล้านดอลลาร์  หยุดชะงักเป็นเวลาหลายสัปดาห์เนื่องจากการปิดเมือง ปิดประเทศจากการระบาดของโควิด- 19   Ravi Kumar Yellenki ประธานสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของอินเดียคาดการณ์ว่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 อย่างที่เคยเกิดขึ้นในปีที่แล้ว  ซึ่งการส่งออกอาหารทะเลของอินเดียก็ลดลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2562  และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปีส่งผลให้มีการผลิตกุ้งมากกว่า 800,000 ตัน โดยมีจีนและสหรัฐอเมริกาซื้อกุ้งจำนวนมากจากอินเดียในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา การส่งออกไปสหรัฐอเมริกาและจีนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 25% และมีการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์เพิ่มขึ้นในช่วง 22 มีนาคม -12 พฤษภาคม ซึ่งโดยปกติจะมีความสัมพันธ์กัน 50% ส่งสัญญานว่าจะมีการส่งออกกุ้งเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน -กรกฎาคมนี้

ความคิดเห็น :

          สำหรับไทยปี 2563 คาดการณ์ปริมาณผลผลิตกุ้งจะอยู่ที่ประมาณ 330,000 ตัน อุตสาหกรรมกุ้งของไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 5 ของโลก รองจากอินเดีย เอกวาดอร์ จีน อินโดนีเซีย สินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่ได้ปรับมาสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งในช่วง ม.ค.-เม.ย. ปี 2563 ที่ผ่านมาการส่งออกหดตัวจากความต้องการตลาดที่ชะลอตัวลงเช่นกัน ดังนั้นจึงคาดว่าช่วงครึ่งหลังของปี อุตสาหกรรมกุ้งของไทยจะฟื้นตัวสามารถขยายการส่งออกได้

Related Articles

สถานการณ์โรคไข้หวัดนกกับตลาดการค้าสัตว์ปีก

เมษายน 2560

ในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ไข้หวัดนกแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ที่มีการแพร่ระบาดหนักจนรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศเพิ่มระดับการเตือนภัย...

ไต้หวันตรวจพบขัณฑสกรในสับปะรดแช่แข็งจากไทย

กรกฎาคม 2560

ไต้หวันให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสินค้าอาหารเป็นอย่างมาก ผู้ส่งออกไทยควรให้ความระมัดระวังให้มากในการใช้สารปรุงแต่งต่างๆ ว่าเป็นไปตามระเบียบของไต้หวั...