จีน จับมือ EU ให้ความคุ้มครองสินค้า GI กว่า 200 รายการ

ตุลาคม 2562

สหภาพยุโรป (EU) และจีน ได้มีการเจรจาข้อตกลงเพื่อคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ระหว่างกันรวมกว่า 200 รายการ (แบ่งเป็นสหภาพยุโรป 100 รายการ และจีน 100 รายการ) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้า 

          สหภาพยุโรป (EU) และจีน ได้มีการเจรจาข้อตกลงเพื่อคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ระหว่างกันรวมกว่า 200 รายการ (แบ่งเป็นสหภาพยุโรป 100 รายการ และจีน 100 รายการ) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้า และเพิ่มความต้องการสินค้าคุณภาพสูงในทั้ง 2 ประเทศ โดยในปัจจุบันสินค้า GI ของสภาพยุโรปที่ได้รับการคุ้มครองในจีน ได้แก่ Cava, Champagne, Feta, Irish whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma และ Queso Manchego เช่นเดียวกันกับสินค้า GI ของจีนที่ได้รับการคุ้มครองในสหภาพยุโรป ได้แก่ Pixian Dou Ban, Anji Bai Cha, Pangin Da Mi และ Anqiu Da Jiang

          ทั้งนี้ ระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มีเป้าหมายเพื่อให้การคุ้มครองสินค้าที่มีคุณลักษณะเฉพาะ เช่น แหล่งกำเนิด และกรรมวิธีหรือขั้นตอนการผลิตเฉพาะท้องถิ่น ซึ่งในสหภาพยุโรปมีสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองมากกว่า 3,300 รายการ รวมถึงอีก 1,250 รายการ ที่ไม่ใช่สินค้าจากสหภาพยุโรป ซึ่งความร่วมมือด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระหว่างจีนเเละสหภาพยุโรป เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2549 และสินค้า 10 รายการ จากทั้ง 2 ประเทศเริ่มได้รับการคุ้มครองในปี 2555

          จีนเป็นประเทศนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของสหภาพยุโรป โดยในปี 2561 สหภาพยุโรปส่งออกสินค้าไปจีนโดยมีมูลค่าถึง 12.8 พันล้านยูโร (14.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และเป็นประเทศที่สหภาพยุโรปส่งออกสินค้า GI มากที่สุดเป็นอันดับ 2 นอกจากนี้จีนยังเป็นเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงสำหรับสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของสหภาพยุโรป ในขณะที่ จีนมีสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอยู่มากซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคในสหภาพยุโรป

          ข้อตกลงดังกล่าวกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาทางกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะมีการบังคับใช้ภายในปี 2563 และในระยะเวลา 4 ปี อาจมีการขยายรายชื่อการคุ้มครองเพิ่มเติมถึง 175 รายการ จากทั้ง 2 ประเทศ

 

Related Articles

จีนขึ้นแท่นผู้นำเข้าเนื้อรายใหญ่ของโลก

ตุลาคม 2560

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2559) จีนมีความต้องการบริโภคเนื้อวัวภายในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี คิดเป็นปริมาณปีละกว่า 7.8 ล้าน...

คาดการณ์แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ปี 2017

มกราคม 2560

ในปี 2017 จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ทั่วโลก โดยจะมองเทรนด์ 4 ด้านที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเนื้อสัตว์มากที่สุด ได้แก่ ด้านสุขภาพแ...