สหรัฐฯ เริ่มขาดแคลนน้ำตาลในประเทศ

พฤศจิกายน 2562

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture) รายงานข้อมูลพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานการเกษตรโลก (World Agricultural Supply & Demand Estimates Report) เดือนพฤศจิกายน พบว่า ปริมาณการผลิตน้ำตาลในสหรัฐฯ ลดลงอย่างมีนัยกว่า 572,000 ตัน 
เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตน้ำตาลในเดือนตุลาคม เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศที่หนาวเร็วกว่าปกติส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรที่เพาะปลูกหัวบีทน้ำตาลในรัฐมินิโซตาไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนที่จะเข้าหน้าหนาว ซึ่งส่งผลกระทบต่อระดับปริมาณน้ำตาลที่สหรัฐฯ จะสามารถผลิตออกมาได้ในช่วงปลายปี อีกทั้ง 
ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่จะต้องจ่ายค่าปรับให้แก่โรงงาน เนื่องจากไม่สามารถนำส่งผลผลิตได้ตามกำหนดด้วย นอกจากนี้ การปิดท่าเรือน้ำลึกที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบไปยังโรงกลั่นน้ำตาลในรัฐมิชิแกนยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้สถานการณ์การขาดแคลนน้ำตาลในสหรัฐฯ รุนแรงมากขึ้นด้วย

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ กำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เตรียมประกาศแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดภายในวันที่ 10 ธันวาคม เพื่อป้องกับภาวะขาดแคลนน้ำตาลและป้องกันความตื่นตระหนกของผู้บริโภคในประเทศ โดยมีความเป็นไปได้ว่าสหรัฐฯ จะนำน้ำตาลสำรองภายในประเทศออกมาใช้และนำเข้าปริมาณน้ำตาลส่วนที่ขาดแคลนจากต่างประเทศ เช่น เม็กซิโก และอินเดีย ที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีระดับน้ำตาลส่วนเกินภายในประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ยังได้ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแก่เกษตรกร
ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วย

Related Articles

Unilever สร้างศูนย์นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation center)

กันยายน 2559

ยูนิลีเวอร์ได้ประกาศวางแผนที่จะสร้างศูนย์นวัตกรรมอาหารของโลกแห่งใหม่ในเมือง Wageningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยทางบริษัทฯ จะรวมองค์กรการวิจัยและพัฒนาด้า...

ทรัมป์คุมเข้มกฎหมายอุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐฯ

พฤศจิกายน 2559

ปี 2017 ถือเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ที่อุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐฯ อยู่ในกำมือของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา จากความไม่แน่นอนในการดำเนินนโยบายซึ่งมีแนวโน้...