สหรัฐฯ เริ่มขาดแคลนน้ำตาลในประเทศ

พฤศจิกายน 2562

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture) รายงานข้อมูลพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานการเกษตรโลก (World Agricultural Supply & Demand Estimates Report) เดือนพฤศจิกายน พบว่า ปริมาณการผลิตน้ำตาลในสหรัฐฯ ลดลงอย่างมีนัยกว่า 572,000 ตัน 
เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตน้ำตาลในเดือนตุลาคม เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศที่หนาวเร็วกว่าปกติส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรที่เพาะปลูกหัวบีทน้ำตาลในรัฐมินิโซตาไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนที่จะเข้าหน้าหนาว ซึ่งส่งผลกระทบต่อระดับปริมาณน้ำตาลที่สหรัฐฯ จะสามารถผลิตออกมาได้ในช่วงปลายปี อีกทั้ง 
ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่จะต้องจ่ายค่าปรับให้แก่โรงงาน เนื่องจากไม่สามารถนำส่งผลผลิตได้ตามกำหนดด้วย นอกจากนี้ การปิดท่าเรือน้ำลึกที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบไปยังโรงกลั่นน้ำตาลในรัฐมิชิแกนยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้สถานการณ์การขาดแคลนน้ำตาลในสหรัฐฯ รุนแรงมากขึ้นด้วย

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ กำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เตรียมประกาศแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดภายในวันที่ 10 ธันวาคม เพื่อป้องกับภาวะขาดแคลนน้ำตาลและป้องกันความตื่นตระหนกของผู้บริโภคในประเทศ โดยมีความเป็นไปได้ว่าสหรัฐฯ จะนำน้ำตาลสำรองภายในประเทศออกมาใช้และนำเข้าปริมาณน้ำตาลส่วนที่ขาดแคลนจากต่างประเทศ เช่น เม็กซิโก และอินเดีย ที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีระดับน้ำตาลส่วนเกินภายในประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ยังได้ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแก่เกษตรกร
ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วย

Related Articles

Top 10 Food Trends for 2017 - เทรนด์อาหารน่าจับตามอง ปี 2560

ธันวาคม 2559

เมธาวี ชุณหวุฒิยานนท์ จากการเปิดเผยของ Whole Food Market ห้างสรรพสินค้าผู้จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้ท...

แนวโน้มผลผลิตกุ้งโลกในปี 2561

มีนาคม 2561

ภายใต้เวทีเสวนา Shrimp Panel ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการตลาดอาหารทะเลโลก (Global Seafood Market Conference หรือ GSMC) จัดขึ้นที่เมืองไมอามี สหรัฐอเม...