อาหารแช่แข็งในประเทศจีนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

สิงหาคม 2562

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมของจีนกล่าวว่า ความต้องการอาหารแช่แข็งของผู้บริโภคชาวจีนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนเมืองรุ่นใหม่มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ 

สาระสำคัญของข่าว

          ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมของจีนกล่าวว่า ความต้องการอาหารแช่แข็งของผู้บริโภคชาวจีนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนเมืองรุ่นใหม่มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ มีความกดดันในการทำงานและชีวิตส่วนตัว พร้อมทั้งคาดว่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้าอัตราการเติบโตของอาหารแช่แข็งที่ทำจากข้าวและแป้ง อาทิ เกี๊ยวหรือขนมจีบ (dumplings) บัวลอย (glutinous rice balls) พุดดิ้งข้าวแบบดั้งเดิมของจีน (rice-pudding)  วัตถุดิบหม้อไฟ และอาหารแช่แข็งที่ทำจากเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ปลา และผัก จะมีการเติบโตมากขึ้น

          ทั้งนี้ สถิติของผู้ให้บริการวิจัยตลาดรายงานว่า อัตราการเติบโตของตลาดอาหารแช่แข็งและอาหารพร้อมปรุงของจีนในปี 2561 มีมูลค่าสูงถึง 3.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 2.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2556 ส่วนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รายได้จากการจำหน่ายมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 57.6% ส่งผลให้ปัจจุบันจีนเป็นตลาดอาหารแช่แข็งพร้อมบริโภครายใหญ่ลำดับที่ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังคาดว่าภายในปี 2566 อัตราการเติบโตของตลาดอาหารแช่แข็งพร้อมทานจะสูงขึ้นเป็นมูลค่าถึง 4.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 14% จากปี 2562

          อนึ่ง บริษัทผลิตอาหารแช่แข็งรายใหญ่ของจีนแห่งหนึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยเจียงหนาน ได้ริเริ่มการวิจัยและพัฒนามันแกวเพื่อยืดอายุและช่วยควบคุมให้เสียช้าลง นอกจากนี้ ยังพัฒนาสถานที่แช่แข็งและรถบรรทุกแช่เย็นให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้าไปจำหน่ายในเมืองขนาดเล็กและพื้นที่ชนบทได้ โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายได้ถึง 1.1 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นประมาณ 15% จากปี 2561 และมีกำไรสุทธิสูงถึง 59.7 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นกว่า 23% จากปีที่ผ่านมา

          อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคจีนได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มคุณภาพของอาหาร และด้วยเทคโนโลยีผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาจช่วยปรับปรุงรสชาติและเพิ่มคุณค่าทางอาหารตามความคาดหวังของผู้บริโภคได้ ในขณะที่ ระบบโลจิสติกส์แบบ Cold chain ของจีนที่ขาดโครงสร้างพื้นฐานที่ดี รวมถึงวิธีการขนส่งที่ไม่แข็งแรงพอ ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งของจีนอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การลงทุนทางด้านโลจิสติกส์แบบ Cold chain ที่มากขึ้นจะสามารถพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งพร้อมทานได้รวดเร็วขึ้น            

 

ความคิดเห็น

           ช่องทางตลาดอาหารแช่แข็งของจีนยังเปิดรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งของไทย การส่งออกสินค้าอาหารแช่แข็งอาจเป็นอีกช่องตลาดหนึ่งที่น่าสนใจของผู้ประกอบการในประเทศไทย ประกอบกับความเข้มแข็งด้านการพัฒนาโลจิสติกส์ของไทยด้านการขนส่งสินค้าอาหารเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

         

ที่มา : Ecns. Chinese frozen food industry gathers strength. http://www.ecns.cn/business/2019-08-19/detail-ifznccet2924247.shtml.

 

                                      สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

Related Articles

กระทรวงเศรษฐกิจของ UAE ยืนยันมีอาหารเพียงพอสำหรับ 6 เดือน

เมษายน 2563

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาไปทั่วโลกทำให้มีนโยบายปิดประเทศ ในขณะเดียวกันก็มีความตื่นตระหนกกักตุนอาหาร สำหรับประเทศในตะวันออกกลางแล้ว...

จีนดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดไก่เนื้อจากบราซิล

กรกฎาคม 2561

สาระสำคัญของข่าว จีนดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) การนำเข้าไก่เนื้อจากบราซิลเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เนื่องจาก...