ศรีลังกาส่งออกชารุ่ง

สิงหาคม 2562

ศรีลังกาส่งชาในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มูลค่า 121.8 พันล้านรูปี (682 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงปี 2561 

สาระสำคัญของข่าว

           2562 มูลค่า 121.8 พันล้านรูปี (682 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงปี 2561 รายได้ส่วนใหญ่ที่สามารถรักษาตำแหน่งผู้นำเข้าได้ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 ตามมาด้วยรัสเซีย, รัสเซียในขณะที่จีนและอาเซอร์ไบจานถือได้ว่าเป็นผู้นำเข้า ที่น่าสนใจจับตามองและการตลาดที่เข้ามาชาลังกาของอินเดียเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาได้รับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญส่วนสถิติการผลิตชาของศรีลังกาในเดือนมิถุนายน 2562 เพิ่มขึ้น 3.9 ล้านกิโลกรัมเป็น 27.1 ล้านกิโลกรัมเทียบจากปีที่ผ่านมา

          กองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศศรีลังกาไปทั่วโลกมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์โดยจะเริ่มต้นจากรัสเซียเป็นหนึ่งใน 12 ตลาดสำคัญภายในเดือนกันยายน 2562 มีจุดประสงค์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับชาซีลอน หลังจากนั้นจะทำการโฆษณาครั้งใหญ่และรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคชาในยูเครนช่วงเดือนตุลาคมตามด้วยญี่ปุ่นและจีนในช่วงสิ้นปี 2562

          นอกจากนี้ยังมีตลาดอื่น ๆ อีกมากมายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ

ความคิดเห็น

                วัฒนธรรมการบริโภคชายามบ่ายทานคู่กับของหวานยังคงอยู่ถึงปัจจุบันประกอบกับสรรพคุณและกลิ่นหอมของชาที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกผ่อนคลาย ชาชั้นดีจะบอกแหล่งผลิตของตนเอง และเน้นความเป็น single origin คือแหล่งไหนแหล่งนั้นไม่ปะปนกัน ทำให้เกิดเอกลักษณ์ของชาในแต่ละท้องถิ่น สำหรับประเทศไทย ชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และในปี 2560 ไทยยังส่งออกผลิตภัณฑ์ชาเป็นอันดับที่ 4 ของโลก รองจากแคนาดา สหรัฐอเมริกา และจีน  ในปี 2561 ไทยมีผลผลิตชาสดประมาณ 93,309 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 27.45 แบ่งเป็นชาอัสสัม 84,231 ตัน คิดเป็นร้อยละ 90.27 ของผลผลิตชาทั้งหมด และชาจีน 9,078 ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.73 ในปีเดียวกัน เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด ผู้ประกอบการต้องรักษาคุณภาพและปริมาณการผลิตให้ดี

ที่มา: Xinhuanet ศรีลังกาส่งออกชาถึงสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2019 http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/29/c_138267383.htm

                                          สามารถติดตามข่าวสารกับFIC ทางสังคมออนไลน์ได้ที่ ( http://www.facebook.com/NFI.FIC )

Related Articles

รัสเซียสั่งแบนการนำเข้าเนื้อสัตว์เพิ่มจากหลายประเทศ

ตุลาคม 2560

รัฐบาลรัสเซียประกาศห้ามการนำเข้าเนื้อสัตว์จากสหรัฐฯ แคนนาดา ออสเตรเลีย นอร์เวย์ ยูเครน แอลบาเนีย มอนเตเนโกร ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ เพิ่มเติมจากเดิมท...

ตลาดสแน็ค ขนมหวาน และลูกกวาด ที่ไหนรุ่ง ที่ไหนลง

มิถุนายน 2559

          ในปี 2558 อัตราขยายตัวของมูลค่าตลาดสแน็ค ขนมหวานจากน้ำตาล และลูกกวาดโลกมีอัตราขยายตัวเพียงร้อยล...