อุตสาหกรรมผลิตนมในออสเตรเลียประสบภาวะวิกฤติ

กรกฎาคม 2562

อุตสาหกรรมนมของประเทศออสเตรเลียผู้ผลิตนมและผลิตภัณฑ์เนยที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก กำลังเผชิญวิกฤตเนื่องจากปัญหาหลายประการ อาทิ ภัยแล้งที่ทำให้ปริมาณน้ำนมของโคนมลดลง ต้นทุนการผลิตสูง (ราคาน้ำ พลังงาน หญ้า และธัญพืชเลี้ยงสัตว์) และราคารับซื้อต่ำ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกษตรกรประสบภาวะหนี้สิ้น  จนต้องลดปริมาณโคนมและล้มเลิกทำฟาร์มนม ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนนม และผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้ออีกหลายประเภท อาทิ  cream, Sour cream, Yoghurts และ Ice Coffee อย่างหนักในตลาด ท่ามกลางความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์นมที่เพิ่มขึ้น 

 

ทั้งนี้ ภาวะการขาดแคลนนมได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการประกาศปิดโรงงานในเขต Dennington รัฐ Victoria ของบริษัท Fonterra โรงงานแปรรูปนมรายใหญ่อันดับ 2 ของนิวซีแลนด์ ซึ่งจะปิดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ เนื่องจากปริมาณนมที่หาได้ไม่เพียงพอสำหรับการผลิต โดยจะหันไปเพิ่มกำลังการผลิตจากโรงงานเขต Stanhope ในรัฐเดียวกันแทน และเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท Lactalis Australia ได้ประกาศเรียกคืนนมที่ขายในตลาดถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเรียกคืนนมจ่านวน 2 แบรนด์ คือ Pauls และ Coles ที่จ่าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ในรัฐ New South Wales และรัฐ Victoria เนื่องจากความกังวลต่อการปนเปื้อนของ Food grade dairy cleaning solution และครั้งที่ 2 เรียกคืนนมแบรนด์ 7-Eleven, Gippy, Maxi Food, Pauls และ Coles เนื่องจากความกังวล ต่อการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย E-Coli ซึ่งการเรียกคืนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาวะขาดแคลนนมมากยิ่งขึ้น

Related Articles

USDA เปิดสำนักงานใหม่ในเวียดนาม

เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) ได้เปิดสำนักงานหน่วยงานบริการตรวจสอบสุขอนามัยพ...

“อาหารเพื่อสุขภาพ” โอกาสและการเติบโตที่น่าจับตามอง

เมษายน 2560

หากพูดถึงเทรนด์การบริโภคในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปมีความใส่ใจและดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มธุรกิจร้านค้าอาหารจากธรรมชาติและอาหารออ...