เกาหลีใต้ ประกาศเตือนการระบาดของโรคอหิวาต์ในสุกร

กรกฎาคม 2562

กรมปศุสัตว์เกาหลีใต้ประกาศเตือนการระบาดของไวรัสจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever virus : ASFV) เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวมีแนวโน้มแพร่ระบาดเข้ามาทางเกาหลีเหนือ และมีโอกาสแพร่กระจายไปทั่วคาบสมุทรเกาหลี ทางการเกาหลีใต้ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเชื้อไวรัสได้ถูกระงับการแพร่กระจายเรียบร้อยแล้วในเกาหลีเหนือ อย่างไรก็ตาม เกาหลีใต้ยังต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะบริเวณชายแดน (Demilitarized Zone : DMZ) ทั้งทางช่องทางปกติและช่องทางธรรมชาติเนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวจะทำให้สุกรมีไข้เลือดออก และไวรัสชนิดนี้ยังสามารถคร่าชีวิตสัตว์ที่ติดเชื้อได้ภายใน 10 วัน จึงจำเป็นจะต้องกำจัดสัตว์ทั้งฟาร์ม หากมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่สามารถรักษาโรคนี้ได้ แต่เชื้อไวรัสนี้ไม่สามารถแพร่กระจายจากสัตว์สู่มนุษย์ได้โดยตรง จากรายงานพบว่าเชื้อไวรัสได้แพร่กระจายมาจากประเทศจีน ผ่านทางชายแดนไปยังประเทศมองโกเลีย เวียดนาม และกัมพูชา ด้วยเหตุนี้ทางการเกาหลีใต้จึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากประเทศจีนมีชายแดนติดกับเกาหลีเหนือ และสามารถแพร่กระจายมายังเกาหลีใต้ได้

ความเห็น

          การระบาดของไวรัสจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะในจีน เวียดนาม และกัมพูชา กระทบต่ออุปทานเนื้อหมูในตลาดโลกที่ลดลง สวนทางกับความต้องการนำเข้าสุกรที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มทดแทนปริมาณสุกรในตลาดที่หายไป ถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในการขยายตลาดสุกรเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ความกังวลที่จากการบริโภคเนื้อหมู  จะทำให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคเนื้อสัตว์ชนิดอื่นทดแทนเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรมไก่ของไทย ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก และเป็นเนื้อสัตว์ทางเลือก
ที่มีราคาถูกกว่าสุกกรอีกด้วย

Related Articles

พฤติกรรมการรับประทานอาหารว่าง

กุมภาพันธ์ 2560

พฤติกรรมการรับประทานอาหารว่าง  สาระสำคัญของข่าว The Hartman Group’s รายงานว่าร้อยละ 91 ของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริการับประทานของว่างหลาย...

แนวโน้มผลผลิตกุ้งโลกในปี 2561

มีนาคม 2561

ภายใต้เวทีเสวนา Shrimp Panel ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการตลาดอาหารทะเลโลก (Global Seafood Market Conference หรือ GSMC) จัดขึ้นที่เมืองไมอามี สหรัฐอเม...