“อาหารกลางคืน”กระแสมาแรงในตลาดจีน

มิถุนายน 2562

เศรษฐกิจกลางคืนของจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่าการบริโภคช่วงกลางคืนครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการบริโภครวมทั้งวัน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ อาทิ ปักกิ่ง กวางโจว และเซินเจิ้น

จากรายงานดัชนีการนอนของจีนปี 2019 ของ Xilinmen รายงานว่าชาวจีนประมาณร้อยละ 21.5 ประสบปัญหานอนไม่หลับ และสถิติดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหากพิจารณาจากอายุของชาวจีน พบว่า ชาวจีนผู้ที่เกิดหลังปี 1970 และ1980 จะประสบปัญหาจากการนอนหลับในสัดส่วนร้อยละ 41.4 และ 35.0 ตามลำดับ และผู้ที่เกิดหลังปี 1990 จะเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาด้านการนอนมากที่สุด

จำนวนผู้ที่นอนไม่หลับในจีนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้หลายปีมานี้ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยการนอนหลับ เติบโตและมีความหลากหลายมากขึ้น ตามรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด และแนวโน้มการลงทุนทางการแพทย์สำหรับการนอนของจีน ปี 2018-2023 จากเว็บไซต์ Bosi พบว่ามูลค่าตลาดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนอนในปี 2017 คิดเป็นมูลค่า 279,700 ล้านหยวน โดยเป็นมูลค่าจากสินค้ากลุ่มอาหารสูงถึง 1 แสนล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.8 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้องกับการนอน ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำผลไม้และผักยี่ห้อ Goodnight เครื่องดื่มที่ช่วยให้นอนหลับสบายยี่ห้อแรกของจีน มีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ สาร GABA L-theanine ที่ช่วยลดสภาวะความเครียดทางจิตใจ ผ่อนคลายร่างกาย ช่วยในการนอนหลับ และพุทราที่มีประโยชน์ต่อหัวใจเป็นต้น

ความเห็น

ความนิยมการบริโภคอาหารกลางคืนที่เพิ่มขึ้นนั้น แสดงให้เห็นว่าอาหารมือดังกล่าวกลายมาเป็นอาหารรองมื้อหนึ่งถือเป็นเรื่องปกติสำหรับชาวจีน ส่งผลให้อนาคตเศรษฐกิจจากสภาวะการนอนของชาวจีน จะมีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นตลาดที่มีกลุ่มผู้บริโภคกว่า 300 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้บริโภควัยเรียน และวัยทำงานที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดอาหารกลางคืนกลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาล สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดในอนาคต 

 

 
   

แหล่งที่มาข่าว: Mr.Sakarn Saensopa สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครหนานหนิง

อ้างอิง: https://news.21food.cn/12/2840129.html

         

Related Articles

เกาหลีใต้ ประกาศเตือนการระบาดของโรคอหิวาต์ในสุกร

กรกฎาคม 2562

กรมปศุสัตว์เกาหลีใต้ประกาศเตือนการระบาดของไวรัสจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever virus : ASFV) เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวมีแนวโน้มแพร่ร...