ฮ่องกงเนื้อหมูขาด ผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร

พฤษภาคม 2562

สาระสำคัญของข่าว

ฮ่องกงตรวจพบโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (African Swine Fever) ที่นำเข้าจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังฮ่องกง และมีสุกรถูกกำจัดในโรงฆ่าสัตว์ในเขตส่องโส่ย (Sheung Shui) จำนวน 6,000 ตัว เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรค ซึ่งเนื้อหมูเป็นอาหารหลักของคนฮ่องกง โดยฮ่องกงมีปริมาณนำเข้าสุกรมีชีวิตจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 4,000 ตัว/วัน แต่หลังจากเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรระบาดค่อนประเทศจีน   ในปีก่อน ฮ่องกงจึงสั่งห้ามนำเข้าสุกรจากฟาร์มในประเทศจีนในพื้นที่ที่พบการติดเชื้อ และยังพบว่าโรคนี้ได้มีการแพร่ระบาดจากจีนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมองโกเลีย เวียดนาม ลาว และกัมพูชา อีกด้วย

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกาศเตือนว่า โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรที่ระบาดในจีนจะส่งผลให้จีนผลิตเนื้อสุกรได้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปีนี้ และ FAO คาดว่าในปีนี้ทั่วโลกจะสามารถผลิตเนื้อสุกรได้ 115.6 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

          ความเห็น

จากสถานการณ์ข้างต้น ส่งผลในตลาดฮ่องกงขาดแคลนเนื้อสุกรสด และผู้บริโภคในฮ่องกงเลี่ยงการบริโภคเนื้อสุกรที่นำเข้ามาจากประเทศจีน จึงหันมาบริโภคเนื้อสุกรแช่เย็น เนื้อสุกรแช่แข็ง และเนื้อสัตว์ชนิดอื่นทดแทน ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกเนื้อหมูไปยังฮ่องกง นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก เช่น เนื้อไก่ ที่เป็นโปรตีนทางเลือกและมีราคาที่ถูกกว่าเนื้อสุกรอีกด้วย

ที่มา :  สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

Related Articles

Amazon พิจารณาขยายสาขา Amazon Go ร้านค้าปลีกไร้แคชเชียร์ จำนวน 3,000 แห่ง ภายในปี 2564

กันยายน 2561

 บริษัท Amazon.com บริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในโลก กำลังสร้างความสั่นสะเทือนให้ธุรกิจค้าปลีกอีกครั้ง หลังจากกระโดดเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกออฟไ...

ราคาอาหารโลกเดือนกุมภาพันธ์ยังคงที่

กุมภาพันธ์ 2559

ราคาอาหารโลกเดือนกุมภาพันธ์ยังคงที่ สาระสำคัญของข่าว องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติที่ได้ติดตามการเปลี่...