เปรูกำหนดฤดูกาลจับปลาและกำหนดเขตห้ามจับปลา 53 แห่ง

พฤษภาคม 2562

สาระสำคัญของข่าว

รัฐบาลเปรูได้กำหนดฤดูกาลจับปลาภายในประเทศ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้ไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการภายในประเทศ โดยรายงานของกระทรวงการผลิต (Production Ministry) ได้ระบุฤดูกาลที่สามารถจับปลาได้ คือ ช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 – 4 เมษายน 2019 ซึ่งพบว่า มีปริมาณการจับปลามากถึง 2.06 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 98 ของปริมาณโควต้าที่ทางรัฐบาลกำหนด แต่ปริมาณดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการภายในประเทศ ส่งผลให้ตัวเลขการนำเข้าปลาทะเล แปรรูปบรรจุกระป๋องขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น นอกจากที่รัฐบาลเปรูได้กำหนดฤดูกาลจับปลาแล้ว ยังได้กำหนดเขต (Fishing Zones) ในการจับปลาอีกด้วย โดยกำหนดเขตห้ามจับปลา 53 เขตทั่วประเทศในช่วงฤดูกาลวางไข่

          ความเห็น

การที่ปริมาณผลผลิตของเปรูในปีนี้ไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการภายในประเทศ ถือเป็นโอกาสอันดีต่อการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยที่คาดว่าน่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเปรูได้นำเข้าปลากระป๋องมูลค่าสูงกว่า 70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ/ปี โดยประเทศที่มีการนำเข้ามากที่สุดคือ ประเทศไทย (มูลค่าการนำเข้าจากไทยในปี 2018 ที่ 45.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ คิดเป็นร้อยละ 64 ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้ทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ เอกวาดอร์ (18.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เวียดนาม (3.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และฟิลิปปินส์ (1.98 ล้านเหรียญสหรัฐ)

 

ที่มา :   https://www.undercurrentnews.com/2019/04/04/peru-closes-second-anchovy-fishing-season-for-north-central-region/

          สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก

Related Articles

K·FISH อาหารทะเลพรีเมียร์เกาหลีบุกเข้าตลาดสหรัฐฯ

พฤศจิกายน 2560

Ministry of Oceans and Fisheries (MOF) ของเกาหลีใต้ นาย Kim Young-choon ได้ประกาศเปิดตัวเครื่องหมายการค้าแบรนด์ K•FISH แบรนด์สินค้าอาหารทะเลเกรดพ...