สวิตเซอร์แลนด์ออกฉลากอาหาร Nutri-Score รูปแบบใหม่

มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา ซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เริ่มจัดจำหน่ายสินค้าที่มีฉลากรูปแบบใหม่ ซึ่งแสดงระดับคุณค่าทางโภชนาการทางผลิตภัณฑ์อาหารตามรหัสสีของ Nutri-Score System โดยโลโก้โภชนาการตัวใหม่นี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภครับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งฉลาก Nutri-Score จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจมาตรฐานคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสำเร็จรูป และสามารถเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ง่ายดายมากขึ้น

ฉลากอาหาร Nutri-Score ริเริ่มโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศฝรั่งเศสในปี 2017 ต่อมาจึงได้มีการนำมาทดลองใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งฉลากรูปแบบใหม่กำหนดให้มีการแสดงคุณค่าทางโภชนาการไว้บริเวณด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นแถบสี 5 สี ซึ่งแต่ละสีแสดงถึงข้อมูลปริมาณไขมัน น้ำตาล และเกลือในระดับต่างๆ ได้แก่ สีแดง สำหรับอาหารที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล และเกลือสูง สีเหลืองและสีส้ม แทนอาหารที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาลและเกลือปานกลาง และสีเขียวใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นอกจากนี้ บนฉลากยังเรียงตัวอักษรจาก A ถึง E ซึ่ง A แทนสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการดีที่สุด และ E แทนสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการด้อยที่สุด

 

          ความเห็น

ฉลากอาหาร Nutri-Score จะเป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการเลือกซื้อของที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ควรปรับตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับการกีดกันทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ที่มา :   สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

 

Related Articles

การรับรองอาหารฮาลาลมีแนวโน้มเติบโต

พฤษภาคม 2559

The West เผยผลการศึกษา ชี้มูลค่าของสินค้าและบริการฮาลาล ไม่รวมในส่วนของภาคธนาคาร จะขยายตัวร้อยละ 6.5 ต่อปี แตะระดับ 2.6  ล้านล้านเหรียญฯ ในปี 256...

K·FISH อาหารทะเลพรีเมียร์เกาหลีบุกเข้าตลาดสหรัฐฯ

พฤศจิกายน 2560

Ministry of Oceans and Fisheries (MOF) ของเกาหลีใต้ นาย Kim Young-choon ได้ประกาศเปิดตัวเครื่องหมายการค้าแบรนด์ K•FISH แบรนด์สินค้าอาหารทะเลเกรดพ...