นิวยอร์กเตรียมสั่งห้ามการใช้ถุงพลาสติก

เมษายน 2562

 

รัฐนิวยอร์กกำลังจะมีมาตรการห้ามใช้ถุงพลาสติก โดยนิวยอร์กจะกลายเป็นรัฐที่สองของสหรัฐฯ หลังจากรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้มีมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหาการใช้ถุงพลาสติก การสั่งห้ามครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณมลภาวะที่เกิดขึ้นจากถุงพลาสติก ซึ่งจากรายงานของกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐนิวยอร์กระบุว่า ประชากรนิวยอร์กใช้ถุงพลาสติกต่อปีเป็นจำนวนกว่า 2.3 หมื่นล้านใบ โดยเพียงแค่ในนครนิวยอร์กเมืองเดียวก็ใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปมากกว่า แสนล้านใบต่อปี คิดเป็นขยะกว่า 1,700 ตันต่อสัปดาห์ ส่งผลให้รัฐต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนกว่า 12.5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี กับการกำจัดขยะเหล่านี้

การประกาศการงดใช้ถุงพลาสติกในครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมปี 2563 มีมาตรการไปยังร้านค้าปลีก โดยห้ามไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use bags) แก่ผู้บริโภค ถุงช็อปปิ้งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกสั่งห้ามไม่ให้ใช้มากที่สุดในบรรดาถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ซึ่งเรื่องนี้เคยมีการประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2543 ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก ขณะนี้ได้มีอย่างน้อยกว่า 127 ประเทศที่ได้ออกกฎหมายการห้ามใช้ถุงพลาสติก หรือมาตรการเพิ่มภาษีหำกประชำชนมีความต้องการที่จะใช้ถุงพลาสติก

 

 

ข้อคิดเห็นของสคต. ณ นครนิวยอร์ก

  1. จากนโยบายการห้ามใช้ถุงพลาสติก ส่งผลให้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักธุรกิจไทยที่มองหาโอกาส
    ทางการตลาดในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกระดาษ ธุรกิจบรรจุภัณฑฺ์ธุรกิจการนำเข้าสินค้าประเภทบรรจุภัณฑฺ์จำพวกกระดาษ เช่น ซองกระดาษ ถุงกระดาษ จากระเทศไทย หรือการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาศเป็นธุรกิจอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะเป็นธุรกิจที่กำลังมีกระแสมาแรงในยุคที่ถุงพลาสติกโดนแบน เนื่องจากในปัจจุบันคนสมัยใหม่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
  2. เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และแนวโน้มทางการตลาดในยุคปัจจุบัน การช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจไทยและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการไทยควรมีการพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ พัฒนา Digital Platform ไม่ว่าจะเป็นวิธีการรวบรวมและจัดเก็บเศษกระดาษและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานแล้ว อีกทั้งเพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เนื่องจากกระดาษ คือ ของแปรรูปที่ได้รับความนิยมมาก เพราะสามารถใช้งานได้หลากหลาย และยังมีราคาถูกเหมาะสำหรับผู้ประกอบการชาวไทย อย่างไรก็ตามกฎหมายการทำธุรกิจและระบบการจัดเก็บภาษีในสหรัฐฯ ถือว่ามีความซับซ้อนและแตกต่างไปในแต่ละรัฐ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่สนใจจะทำการลงทุนในสหรัฐฯ ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือด้านภาษีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือติดต่อว่าจ้างทรายความท้องถิ่นในการให้คำแนะนำในเรื่องประเด็นภาษีต่าง ๆ และแนวโน้มทางการตลาด ก่อนที่จะเข้าไปลงทุนทำธุรกิจ

 

 
   

แหล่งที่มา: The New York Times, CNN BUSINESS, National Geographic และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นิวยอร์ก

Related Articles

ราคาอาหารโลกเดือนกุมภาพันธ์ยังคงที่

กุมภาพันธ์ 2559

ราคาอาหารโลกเดือนกุมภาพันธ์ยังคงที่ สาระสำคัญของข่าว องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติที่ได้ติดตามการเปลี่...

นักวิทยาศาสตร์ดัดแปลงพันธุกรรมข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุเหล็กและสังกะสี

กุมภาพันธ์ 2559

นักวิทยาศาสตร์ดัดแปลงพันธุกรรมข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุเหล็กและสังกะสี สาระสำคัญของข่าว นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพันธุกรรมพืชผ่านกระบว...