ออสเตรเลียยกเลิกเก็บภาษีเอดีสับปะรดไทย

เมษายน 2562

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หน่วงงานไต่สวนของออสเตรเลียได้ประกาศผลการทบทวนการใช้มาตรการทุ่มตลาด (เอดี) กับสินค้าสับปะรดกระป๋องของไทย ซึ่งได้เปิดทบทวนการใช้มาตรการเอดีกับสินค้าสับปะรดกระป๋องสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (ขนาดมากกว่า 1 ลิตร) และสับปะรดกระป๋องสำหรับผู้บริโภค (ขนาดไม่เกิน 1 ลิตร) ที่ผลิตและส่งออกจากไทยมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561

ออสเตรเลียได้ประกาศยกเลิกการใช้มาตรการเอดีกับสินค้าสับปะรดกระป๋องสำหรับใช้
ในอุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากสินค้าดังกล่าวของไทยไม่มีการทุ่มตลาดและไม่ได้สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในของออสเตรเลียแต่ในส่วนของสินค้าสับปะรดกระป๋องสำหรับผู้บริโภคให้เรียกเก็บภาษีอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากสินค้าไทย 2.6 - 16.8% จากเดินที่ 7.9 - 28.6% ของราคา C.I.F.

นายอดุลย์ กล่าวว่า ไทยถูกเรียกเก็บเอดีสินค้าสับปะรดกระป๋องนานถึง 17 ปี การประกาศผลการทบทวนครั้งนี้ ถือเป็นผลดีต่อผู้ส่งออกสินค้าสับปะรดกระป๋องทั้งสองประเภท ที่จะทำให้ผู้นำเข้าในออสเตรเลียสั่งสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นได้ หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งสำคัญของไทยอย่างประเทศฟิลิปปินส์ ไทยมีจะมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าสับปะรดกระป๋องสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารจากฟิลิปปินส์ในปัจจุบันยังถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดอยู่ที่ 5.9 - 22.9% ของราคา C.I.F. ซึ่งสูงกว่าไทย

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันการส่งออกสับปะรดกระป๋องทั้งสองประเภทของไทยไปยังอออสเตรเลียในปี 2559
มีมูลค่า 477 ล้านบาท ปี 2560 มูลค่า 388 ล้านบาท และปี 2561 มูลค่า 275 ล้านบาท และเพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมและขยายส่วนแบบตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ส่งออกไทยควรใช้โอกาสและข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์เพื่อให้สามารถครองตลาดส่งออกสินค้าสับปะรดกระป๋องทั้งสองประเภท เนื่องจากหากส่งออกสินค้าข้างต้นด้วยราคาทุ่มตลาดก็อาจถูกใช้มาตรการตอบโต้ได้อีก

ทั้งนี้ ปัจจุบันการส่งออกสับปะรดกระป๋องทั้งสองประเภทของไทยไปยังอออสเตรเลียในปี 2559 มีมูลค่า 477 ล้านบาท ปี 2560 มูลค่า 388 ล้านบาท และปี 2561 มูลค่า 275 ล้านบาท และเพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งตลาดเดิม และขยายส่วนแบบตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ส่งออกไทยควรใช้โอกาสและข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์เพื่อให้สามารถครองตลาดส่งออกสินค้าสับปะรดกระป๋องทั้งสองประเภท เนื่องจากหากส่งออกสินค้าข้างต้นด้วยราคาทุ่มตลาดก็อาจถูกใช้มาตรการตอบโต้ได้อีก

 

 
   

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 5,880 14 มีนาคม 2562  หน้า B12

Related Articles

ฝรั่งเศสปรับภาษีน้ำมันปาล์มที่ใช้ในอาหารใหม่

มีนาคม 2559

ฝรั่งเศสกำหนดเพิ่มภาษีน้ำมันปาล์มที่ใช้ในอาหาร โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและลดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมของสวนปาล์มน้ำมัน ฝรั่งเศสจะเริ่มนำภาษีใหม่มาป...

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีมติการห้ามใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารสำหรับสัตว์ปีก

ธันวาคม 2560

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้มีมติห้ามการใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) ในอาหารสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ปีก ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการยุโรป (the Europea...