เวียดนามตั้งเป้าส่งออกอาหารทะเลมูลค่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

กุมภาพันธ์ 2562

สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) กล่าวในการประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ในปี 2562 เวียดนามคาดหวังจะส่งออกอาหารทะเลมูลค่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายของปี 2563 โดยประกอบด้วยกุ้งมูลค่า 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปลาสวาย 2,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และส่วน
ที่เหลือเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โดย นาย Ngo Van Ich ประธาน VASEP กล่าวว่า การส่งออกกุ้งของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ คาดว่าจะได้รับอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดที่ลดลงในปีนี้ นอกจากนี้ การเข้าร่วมในความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(CPTPP) ของเวียดนามเมื่อไม่นานมานี้จะช่วยเพิ่มการส่งออกด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เวียดนามก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ตามที่ นาย Truong Dinh Hoe เลขาธิการใหญ่ของ VASEP กล่าวว่า เวียดนามกำลังเผชิญกับความยากลำบาก เช่น พื้นที่จับสัตว์น้าที่ลดลง และการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศผู้ส่งออกอื่น ๆ นอกจากนี้ อุปสรรคสำคัญคือ 'ใบเหลือง' ที่ออกโดยสหภาพยุโรป ตั้งแต่ปี 2560 สาหรับการประมงที่ผิดกฎหมาย โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้ระบุว่า จะห้ามการนำเข้าอาหารทะเลจากเวียดนาม ยกเว้นในกรณีที่เวียดนามสามารถแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายที่เกิดจากเรือเวียดนามในอาณาเขตของประเทศอื่น ๆ

 
   

แหล่งที่มา: vietnamnews.vn 18 กุมภาพันธ์ 2562

เรียบเรียงข่าว: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

Related Articles

ไต้หวันตรวจพบขัณฑสกรในสับปะรดแช่แข็งจากไทย

กรกฎาคม 2560

ไต้หวันให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสินค้าอาหารเป็นอย่างมาก ผู้ส่งออกไทยควรให้ความระมัดระวังให้มากในการใช้สารปรุงแต่งต่างๆ ว่าเป็นไปตามระเบียบของไต้หวั...

ตลาดสแน็ค ขนมหวาน และลูกกวาด ที่ไหนรุ่ง ที่ไหนลง

มิถุนายน 2559

          ในปี 2558 อัตราขยายตัวของมูลค่าตลาดสแน็ค ขนมหวานจากน้ำตาล และลูกกวาดโลกมีอัตราขยายตัวเพียงร้อยล...