อำนาจในการซื้อสินค้าของกลุ่ม Gen-Z

สิงหาคม 2561

สาระสำคัญของข่าว

กลุ่ม Gen-Z หรือกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 12-20 ปี กลายมามีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารในสหรัฐอเมริกา โดยมีการใช้จ่ายสูงถึง 143 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตสินค้าอาหารต้องหันมาศึกษาและเข้าใจถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าอาหารของคนกลุ่มนี้

เนื่องจากกลุ่ม Gen-Z เป็นกลุ่มที่ยังมีอายุน้อย ดังนั้นเมื่อพูดถึงอาหารคนกลุ่มนี้จะค่อนข้างยึดตามผู้ปกครองแนะนำเป็นหลัก และเนื่องจากเป็นกลุ่มวัยรุ่นจึงให้ความสำคัญกับความสนุกสนานและรสชาติมากกว่าสารอาหารที่จะได้รับ โดยใช้เงินไปกับอาหารจำพวก ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม และของหวาน และซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อและเครื่องหยอดเหรียญเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าคนกลุ่มนี้จะไม่สนใจเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเลย เพราะจากการที่ทางโรงเรียนมีความพิถีพิถันในการเลือกอาหารให้นักเรียนรับประทานมากขึ้น อีกทั้งเด็กๆ เหล่านี้ยังได้รับการศึกษาจากทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเรื่องการมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรง จึงส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้เข้าถึงและมีทางเลือกในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น

กลุ่ม Gen-Z เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง ชื่นชอบการซื้อสินค้าออนไลน์ และถนัดการค้นหาข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน ทำให้สามารถเข้าถึงเรื่องราวที่สนใจได้ผ่านเพียงปลายนิ้ว ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าจึงควรสื่อสารเรื่องราวที่จะสามารถกระตุ้นความสนใจของเด็กกลุ่มนี้ผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก นอกจากนี้ กลุ่ม Gen-Z เป็นกลุ่มคนช่วงวัยรุ่น ดังนั้นจึงให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพและความงามเป็นอย่างมาก เพราะภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้ค่อนข้างให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

Related Articles

แมลง แหล่งโปรตีนของมนุษย์ในอนาคต ?

กุมภาพันธ์ 2560

แมลง แหล่งโปรตีนของมนุษย์ในอนาคต ?   สาระสำคัญของข่าว องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่าในปี 2593 ประชากรโลกจะเพิ่มจำ...

รัสเซียร่วมเป็น 1 ในประเทศที่แบนการเพาะปลูกพืช GMOs

กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 รัสเซียได้ประกาศระเบียบ N358 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการห้ามดัดแปรพันธุกรรมพืชและสัตว์ ซึ่งเพิ่มความเข้มงวดของระเบียบด้านการ...