ชาวอเมริกันวัย 50 ขึ้นไป มองหาอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น

สิงหาคม 2561

สาระสำคัญของข่าว

สภาข้อมูลอาหารนานาชาติ ได้ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ชาวอเมริกันวัย 50 ขึ้นไป จำนวน 1,005 คน พบว่ากลุ่มคนวัยนี้กำลังให้ความสำคัญกับกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี และร้อยละ 90 ของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่ายังไม่สายเกินไปที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคอาหารเพื่อให้สุขภาพดีขึ้น

ในปัจจุบันประชากรในสหรัฐอเมริการาว 610,000 คน เสียชีวิตจากโรคหัวใจในทุกๆ ปี และคนอเมริกันอายุ 65 ขึ้นไปจำนวนกว่า 5.7 ล้านคน ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ส่วนร้อยละ 42.8 ของผู้ใหญ่อายุระหว่าง 40-59 ปี และร้อยละ 41 ของผู้ใหญ่อายุ 60 ปี ขึ้นไป กำลังประสบกับภาวะโรคอ้วน แม้ว่าปัญหาด้านสุขภาพที่รุมเร้าเป็นเรื่องปกติในตอนบั้นปลายชีวิต แต่ก็เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยจากการสำรวจพบว่า ปัญหาสุขภาพในเรื่องของการทำงานของหัวใจ หลอดเลือด สมอง และกล้ามเนื้อ เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คนอเมริกันในวัย 50 ขึ้นไป หันมาเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเอง

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การอ่านส่วนประกอบ และข้อมูลโภชนาการ เพื่อให้ทราบข้อมูลของสินค้ามากขึ้น โดยร้อยละ 75 ของกลุ่มตัวอย่างยืนยันว่าพวกเขาได้ให้ความสำคักับการอ่านฉลากสินค้ามากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ 20 ปีที่แล้ว อีกทั้งยังจำกัดปริมาณการบริโภคอาหารบางประเภท เช่น เกลือ น้ำตาล และไขมัน นอกจากนี้ยังลดปริมาณอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ประโยชน์ลงและทดแทนด้วยอาหารที่ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพมากขั้น เช่น ผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำหรือไร้ไขมัน เมล็ดธัญพืช และน้ำมันคุณภาพดี เป็นต้น

Related Articles

3 เทรนด์เครื่องดื่มมาแรงในสหรัฐฯ

กันยายน 2561

ตลาดเครื่องดื่มมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงนวัตกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจซึ่งโดดเด่นด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดเพื่อสร้าง...