จีนดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดไก่เนื้อจากบราซิล

กรกฎาคม 2561

สาระสำคัญของข่าว

จีนดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) การนำเข้าไก่เนื้อจากบราซิลเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์จีน พบว่า ไก่เนื้อจากบราซิลมีส่วนแบ่งตลาดในจีนคิดเป็นร้อยละ 50 ของมูลค่าไก่เนื้อนำเข้าทั้งหมดในจีน (จีนเป็นตลาดผู้บริโภคสัตว์ปีกมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก) โดยการทะลักเข้ามาของเนื้อไก่จากบราซิลส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อในจีนมาตั้งแต่ปี 2556 โดยกระทรวงพาณิชย์จีนกำหนดว่า บริษัทที่นำเข้าเนื้อไก่จากบราซิลจะต้องจ่ายเงินค่ามัดจำประมาณร้อยละ 18.8 – 38.4 ของมูลค่าการนำเข้า แต่ในขณะนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่า ไก่เนื้อที่อยู่ระหว่างการขนส่งมาจีนจะต้องจ่ายค่ามันจำด้วยหรือไม่ โดยได้ประกาศอัตราเงินมัดจำ ดังนี้

กรณีนำเข้าจากบริษัทผู้ส่งออกไก่เนื้อจากบราซิล

อัตราเงินมัดจำ (ร้อยละของมูลค่าสินค้านำเข้า)

       JBS และ Seara Comercio de Alimemtos

18.80

       BRF

25.30

       C.Vale Cooperativa Agroindustrial

38.40

       บริษัทอื่น

38.40

ผลของการดำเนินมาตรการดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกเนื้อไก่ของบราซิล ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้กำลังฟื้นตัวจากปัญหาของข่าวลือด้านความปลอดภัยของอาหาร เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา BRF ผู้ส่งออกไก่เนื้อรายใหญ่ของบราซิลและเป็นรายใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ได้เปิดเผยว่าการเพิ่มขึ้นของราคาธัญพืชและมาตรการกีดกันทางการค้าได้ส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทเป็นอย่างมาก

ราคาไก่เนื้อในจีนเริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ปี 2560 หลังจากที่ราคาตกต่ำกว่าทศวรรษ เนื่องจากผลของไวรัส H7N9 แพร่ระบาดจนมีผู้เสียชีวิตมากกว่าพันราย และเมื่อเร็วๆ นี้ ราคาหน้าโรงงาน (ราคาที่ขายจากผู้ผลิตไก่ ไม่รวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่น) สำหรับไก่มีชีวิตที่มณฑลซานตง (แหล่งผลิตไก่เนื้อที่ใหญ่ที่สุดในจีน) ราคาประมาณ 8 หยวน/กิโลกรัม (ประมาณ 38 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีราคาจำหน่าย 3.5 หยวน/กิโลกรัม (ประมาณ 17 บาท/กิโลกรัม)

ความเห็น

การเรียกเก็บเงินมัดจำดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกเนื้อไก่จากบราซิลและผู้นำเข้าในประเทศจีน แต่สำหรับประเทศไทยนั้น ได้หยุดส่งออกไก่สดแช่แข็งไปจีน ตั้งแต่ปี 2547 เนื่องจากพบการระบาดของโรคไข้หวัดนก แต่ผลจากการจัดทำพิธีสาส์นว่าด้วยเงื่อนไขหลักเกณฑ์การตรวจสอบการกักกันและสุขอนามัยในการนำเข้าไก่แช่แข็งและชิ้นส่วนจากราชอาณาจักรไทย ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างสำนักงานกำกับควบคุมคุณภาพตรวจสอบกักกันแห่งชาติ (AQSIQ) สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 จีนอนุญาตให้ผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ของไทย จำนวน 7 ราย ส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังจีนได้อีกครั้ง ดังนั้น การที่จีนดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดไก่เนื้อจากบราซิล อาจส่งผลให้จีนนำเข้าไก่จากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไก่เนื้อจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทั้งด้านคุณภาพและต้นทุนค่าขนส่งเมื่อเทียบกับผู้ส่งออกไก่เนื้อรายอื่น

ที่มา :   https://www.scmp.com/news/china/economy/article/2149892/chinas-importers-brazilian-chickens-must-pay-deposits-40pc-under

            http://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/238799/238799.pdf&title=238799

Related Articles

ตลาดจีนนำเข้าเนื้อหมูเติบโต 2 เท่า

เมษายน 2559

จีนเป็นผู้บริโภคหมูรายใหญ่ที่สุดของโลก สารพัดเมนูจีนล้วนทำจากเนื้อหมูเป็นหลัก และเกษตรกรจีนจำนวนมากก็มีอาชีพเลี้ยงหมู ถือเป็นอาชีพยอดฮิตที่อยู่คู่กับส...

ฝรั่งเศสปรับภาษีน้ำมันปาล์มที่ใช้ในอาหารใหม่

มีนาคม 2559

ฝรั่งเศสกำหนดเพิ่มภาษีน้ำมันปาล์มที่ใช้ในอาหาร โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและลดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมของสวนปาล์มน้ำมัน ฝรั่งเศสจะเริ่มนำภาษีใหม่มาป...