จีนดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดไก่เนื้อจากบราซิล

กรกฎาคม 2561

สาระสำคัญของข่าว

จีนดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) การนำเข้าไก่เนื้อจากบราซิลเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์จีน พบว่า ไก่เนื้อจากบราซิลมีส่วนแบ่งตลาดในจีนคิดเป็นร้อยละ 50 ของมูลค่าไก่เนื้อนำเข้าทั้งหมดในจีน (จีนเป็นตลาดผู้บริโภคสัตว์ปีกมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก) โดยการทะลักเข้ามาของเนื้อไก่จากบราซิลส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อในจีนมาตั้งแต่ปี 2556 โดยกระทรวงพาณิชย์จีนกำหนดว่า บริษัทที่นำเข้าเนื้อไก่จากบราซิลจะต้องจ่ายเงินค่ามัดจำประมาณร้อยละ 18.8 – 38.4 ของมูลค่าการนำเข้า แต่ในขณะนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่า ไก่เนื้อที่อยู่ระหว่างการขนส่งมาจีนจะต้องจ่ายค่ามันจำด้วยหรือไม่ โดยได้ประกาศอัตราเงินมัดจำ ดังนี้

กรณีนำเข้าจากบริษัทผู้ส่งออกไก่เนื้อจากบราซิล

อัตราเงินมัดจำ (ร้อยละของมูลค่าสินค้านำเข้า)

       JBS และ Seara Comercio de Alimemtos

18.80

       BRF

25.30

       C.Vale Cooperativa Agroindustrial

38.40

       บริษัทอื่น

38.40

ผลของการดำเนินมาตรการดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกเนื้อไก่ของบราซิล ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้กำลังฟื้นตัวจากปัญหาของข่าวลือด้านความปลอดภัยของอาหาร เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา BRF ผู้ส่งออกไก่เนื้อรายใหญ่ของบราซิลและเป็นรายใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ได้เปิดเผยว่าการเพิ่มขึ้นของราคาธัญพืชและมาตรการกีดกันทางการค้าได้ส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทเป็นอย่างมาก

ราคาไก่เนื้อในจีนเริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ปี 2560 หลังจากที่ราคาตกต่ำกว่าทศวรรษ เนื่องจากผลของไวรัส H7N9 แพร่ระบาดจนมีผู้เสียชีวิตมากกว่าพันราย และเมื่อเร็วๆ นี้ ราคาหน้าโรงงาน (ราคาที่ขายจากผู้ผลิตไก่ ไม่รวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่น) สำหรับไก่มีชีวิตที่มณฑลซานตง (แหล่งผลิตไก่เนื้อที่ใหญ่ที่สุดในจีน) ราคาประมาณ 8 หยวน/กิโลกรัม (ประมาณ 38 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีราคาจำหน่าย 3.5 หยวน/กิโลกรัม (ประมาณ 17 บาท/กิโลกรัม)

ความเห็น

การเรียกเก็บเงินมัดจำดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกเนื้อไก่จากบราซิลและผู้นำเข้าในประเทศจีน แต่สำหรับประเทศไทยนั้น ได้หยุดส่งออกไก่สดแช่แข็งไปจีน ตั้งแต่ปี 2547 เนื่องจากพบการระบาดของโรคไข้หวัดนก แต่ผลจากการจัดทำพิธีสาส์นว่าด้วยเงื่อนไขหลักเกณฑ์การตรวจสอบการกักกันและสุขอนามัยในการนำเข้าไก่แช่แข็งและชิ้นส่วนจากราชอาณาจักรไทย ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างสำนักงานกำกับควบคุมคุณภาพตรวจสอบกักกันแห่งชาติ (AQSIQ) สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 จีนอนุญาตให้ผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ของไทย จำนวน 7 ราย ส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังจีนได้อีกครั้ง ดังนั้น การที่จีนดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดไก่เนื้อจากบราซิล อาจส่งผลให้จีนนำเข้าไก่จากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไก่เนื้อจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทั้งด้านคุณภาพและต้นทุนค่าขนส่งเมื่อเทียบกับผู้ส่งออกไก่เนื้อรายอื่น

ที่มา :   https://www.scmp.com/news/china/economy/article/2149892/chinas-importers-brazilian-chickens-must-pay-deposits-40pc-under

            http://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/238799/238799.pdf&title=238799

Related Articles

Amazon พิจารณาขยายสาขา Amazon Go ร้านค้าปลีกไร้แคชเชียร์ จำนวน 3,000 แห่ง ภายในปี 2564

กันยายน 2561

 บริษัท Amazon.com บริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในโลก กำลังสร้างความสั่นสะเทือนให้ธุรกิจค้าปลีกอีกครั้ง หลังจากกระโดดเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกออฟไ...

คาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคชาวยุโรป

มีนาคม 2560

นักวิเคราะห์ของ Mintel ระบุว่า “สุขภาพที่สื่อผ่านกลิ่นรส รสชาติ ความโหยหา และการผสม ผสานระหว่างความหวานและความเผ็ดจะเป็นเทรนด์ที่ใหญ่ที่สุดของรส...