World Food Update


ทั้งหมด มี 99 รายการ

พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นที่เปลี่ยนแปลงไปต่ออาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท

มีนาคม 2560

อาหารกระป๋อง อาหารบรรจุขวด และอาหารบรรจุถุงทนความร้อน (Retort Pouch) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาได้นาน ง่ายต่อการรับประทาน ส่งผลให้อาหารเหล่านี้มีบทบาทส...
Read more

คาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคชาวยุโรป

มีนาคม 2560

นักวิเคราะห์ของ Mintel ระบุว่า “สุขภาพที่สื่อผ่านกลิ่นรส รสชาติ ความโหยหา และการผสม ผสานระหว่างความหวานและความเผ็ดจะเป็นเทรนด์ที่ใหญ่ที่สุดของรส...
Read more

พฤติกรรมการรับประทานอาหารว่าง

กุมภาพันธ์ 2560

พฤติกรรมการรับประทานอาหารว่าง  สาระสำคัญของข่าว The Hartman Group’s รายงานว่าร้อยละ 91 ของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริการับประทานของว่างหลาย...
Read more

แมลง แหล่งโปรตีนของมนุษย์ในอนาคต ?

กุมภาพันธ์ 2560

แมลง แหล่งโปรตีนของมนุษย์ในอนาคต ?   สาระสำคัญของข่าว องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่าในปี 2593 ประชากรโลกจะเพิ่มจำ...
Read more

เกษตรอินทรีย์ (Organic) และ ฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Labels) เพื่อความยั่งยืน ในปี 2560

มกราคม 2560

สาระสำคัญของข่าว ในปี 2560 Organic monitor ได้คาดการณ์สำหรับอาหารที่มีการผลิตแบบยั่งยืน ดังนี้   
Read more

คาดการณ์แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ปี 2017

มกราคม 2560

ในปี 2017 จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ทั่วโลก โดยจะมองเทรนด์ 4 ด้านที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเนื้อสัตว์มากที่สุด ได้แก่ ด้านสุขภาพแ...
Read more

Top 10 Food Trends for 2017 - เทรนด์อาหารน่าจับตามอง ปี 2560

ธันวาคม 2559

เมธาวี ชุณหวุฒิยานนท์ จากการเปิดเผยของ Whole Food Market ห้างสรรพสินค้าผู้จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้ท...
Read more

นักวิทยาศาสตร์เนสท์เล่ค้นพบวิธีลดน้ำตาลในช็อคโกแลตถึง 40%

ธันวาคม 2559

เนสท์เล่บริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่อันดับสองของโลกสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ เจ้าของตราสินค้าช็อคโกแลต Kit Kats, Aeros และ Yorkies  ประสบความสำเร็จในการ...
Read more

CP Food ทุ่มเงินเข้าซื้อ Bellisio ของสหรัฐฯ

พฤศจิกายน 2559

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เดินหน้าเข้าสู่ตลาดอาหารแช่แข็งรับประทานของสหรัฐฯ โดยทำการเข้าซื้อ Bellisio กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและ จั...
Read more