World Food Update


ทั้งหมด มี 149 รายการ

เลบานอน เหลือข้าวบริโภคเพียง 6 สัปดาห์ หลังโกดังยักษ์กรุงเบรุต ถูกแรงระเบิดทำลาย

สิงหาคม 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน ทำให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ที่เป็นการซ้ำเติมเลบานอนที่กำลังเ...
Read more

Fast-Food ในญี่ปุ่นสวนกระแสยอดขายเติบโตในช่วงโควิด

สิงหาคม 2563

Kentucky Fried Chicken Japan Ltd. (KFC) ในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท KFC มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ส...
Read more

ตลาด Organic food โปแลนด์ขยายตัว ในช่วงการระบาดของ COVID-19

กรกฎาคม 2563

Rzeczpospolita ได้เปิดเผยผลการวิจัยตลาด Organic food ของโปแลนด์ในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2563 จัดทำโดยบริษัท Nielsen ซึ่งระบุว่า ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุ...
Read more

จีนกำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลการนำเข้าน้ำตาลนอกโควต้า

กรกฎาคม 2563

กระทรวงพาณิชย์จีนกำหนดให้มีมาตรการการบันทึกข้อมูลการนำเข้าน้ำตาลนอกโควตา เพื่อให้สามารถบริหารจัดการนำเข้าน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถ...
Read more

สหรัฐฯ เตรียมขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร คาดให้ทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่

มิถุนายน 2563

 สหรัฐฯ เตรียมขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร มูลค่ามากถึง 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากชนะคดีพิพาททางการค้าใน WTO 
Read more

การขึ้นทะเบียนพื้นที่ปลูกเฮมพ์ของสหรัฐอเมริกาปี 2563

มิถุนายน 2563

ในปีนี้เกษตรกรในสหรัฐอเมริกาขึ้นทะเบียนเพื่อปลูกเฮมพ์หรือกัญชงน้อยกว่าปีที่แล้วเนื่องจากความไม่แน่นอนของกฎระเบียบเรื่องส่วนเกินของดอกกัญชงและชีวมวลที่...
Read more

อินเดียคาดการณ์การส่งออกอาหารทะเลจะฟื้นตัวครึ่งปีหลัง

มิถุนายน 2563

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในสหรัฐอเมริกา จีน และสหภาพยุโรป ทำให้ธุรกิจบริการอาหารหยุดชะงักความต้องการบริโภคกุ้งลดลง ราคาวัตถุดิบกุ้งเลี้ยงในอินเ...
Read more

ตลาดข้าวอิหร่านในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด 19

พฤษภาคม 2563

สาระสำคัญของข่าว การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและทำให้กลไกต่างๆ ของประเทศต้องหยุดชะงัก รวมถึงก่อปัญหาในการดำรงชีพของประชากรในท...
Read more

ข้าวไทยในฮ่องกงขึ้นราคากว่า ร้อยละ 30

พฤษภาคม 2563

สาระสำคัญของข่าว ฮ่องกงเป็นเกาะขนาดเล็กไม่มีพื้นที่ในการผลิตข้าว แต่นำเข้าข้าวจากต่างประเทศ โดยในปี 2562 ฮ่องกง นำเข้าข้าวจำนวน 316,946 ตันต่อปี จา...
Read more