World Food Update


ทั้งหมด มี 120 รายการ

เลบานอน เหลือข้าวบริโภคเพียง 6 สัปดาห์ หลังโกดังยักษ์กรุงเบรุต ถูกแรงระเบิดทำลาย

สิงหาคม 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน ทำให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ที่เป็นการซ้ำเติมเลบานอนที่กำลังเ...
Read more

Fast-Food ในญี่ปุ่นสวนกระแสยอดขายเติบโตในช่วงโควิด

สิงหาคม 2563

Kentucky Fried Chicken Japan Ltd. (KFC) ในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท KFC มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ส...
Read more

สหรัฐฯ เตรียมขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร คาดให้ทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่

มิถุนายน 2563

 สหรัฐฯ เตรียมขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร มูลค่ามากถึง 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากชนะคดีพิพาททางการค้าใน WTO 
Read more

การขึ้นทะเบียนพื้นที่ปลูกเฮมพ์ของสหรัฐอเมริกาปี 2563

มิถุนายน 2563

ในปีนี้เกษตรกรในสหรัฐอเมริกาขึ้นทะเบียนเพื่อปลูกเฮมพ์หรือกัญชงน้อยกว่าปีที่แล้วเนื่องจากความไม่แน่นอนของกฎระเบียบเรื่องส่วนเกินของดอกกัญชงและชีวมวลที่...
Read more

อินเดียคาดการณ์การส่งออกอาหารทะเลจะฟื้นตัวครึ่งปีหลัง

มิถุนายน 2563

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในสหรัฐอเมริกา จีน และสหภาพยุโรป ทำให้ธุรกิจบริการอาหารหยุดชะงักความต้องการบริโภคกุ้งลดลง ราคาวัตถุดิบกุ้งเลี้ยงในอินเ...
Read more

ตลาดข้าวอิหร่านในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด 19

พฤษภาคม 2563

สาระสำคัญของข่าว การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและทำให้กลไกต่างๆ ของประเทศต้องหยุดชะงัก รวมถึงก่อปัญหาในการดำรงชีพของประชากรในท...
Read more

ข้าวไทยในฮ่องกงขึ้นราคากว่า ร้อยละ 30

พฤษภาคม 2563

สาระสำคัญของข่าว ฮ่องกงเป็นเกาะขนาดเล็กไม่มีพื้นที่ในการผลิตข้าว แต่นำเข้าข้าวจากต่างประเทศ โดยในปี 2562 ฮ่องกง นำเข้าข้าวจำนวน 316,946 ตันต่อปี จา...
Read more

ผลกระทบต่อสินค้าภาคการเกษตรภายใต้วิกฤตไวรัส Covid-19

พฤษภาคม 2563

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ทำให้ในหลายประเทศเกิดมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องประชากรของประเทศของตน แต่อย่างไรก็ตามมาตรการต่างๆ ...
Read more

อุตสาหกรรมค้าปลีกเวียดนามประสบปัญหาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เมษายน 2563

สาระสำคัญของข่าว การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจหลายแห่งในเวียดนามถูกสั่งให้หยุดดำเนินการชั่วคราวตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งส่...
Read more