World Food Update


ทั้งหมด มี 99 รายการ

เนื้อเทียมจากพืช สินค้ามาแรงในจีน

กันยายน 2562

กระแสเนื้อเทียมกำลังมาแรงในประเทศจีนเริ่มต้นจากวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทซวงถ่าสือผื่น (Shuangta Shipin) ได้ผลิตขนมไหว้พระจันทร์ไส้เนื้อเท...
Read more

รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์เปิดทางให้สินค้าอาหาร GMOs

กันยายน 2562

รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์เริ่มวางนโยบายยอมรับให้มีสินค้าอาหารที่ผ่านการปรับแต่งพันธุกรรม ( GMOs หรือ Gentech Food ) มากขึ้น โดยวางแผนตรวจสอบความเสี่ยงที่เป...
Read more

อาหารแช่แข็งในประเทศจีนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

สิงหาคม 2562

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมของจีนกล่าวว่า ความต้องการอาหารแช่แข็งของผู้บริโภคชาวจีนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนเมืองรุ่นใหม่มีวิถีชีวิตที่...
Read more

ศรีลังกาส่งออกชารุ่ง

สิงหาคม 2562

ศรีลังกาส่งชาในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มูลค่า 121.8 พันล้านรูปี (682 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงปี 2561 
Read more

อุตสาหกรรมผลิตนมในออสเตรเลียประสบภาวะวิกฤติ

กรกฎาคม 2562

อุตสาหกรรมนมของประเทศออสเตรเลียผู้ผลิตนมและผลิตภัณฑ์เนยที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก กำลังเผชิญวิกฤตเนื่องจากปัญหาหลายประการ อาทิ ภัยแล้งที่ทำให้ปริมาณ...
Read more

เกาหลีใต้ ประกาศเตือนการระบาดของโรคอหิวาต์ในสุกร

กรกฎาคม 2562

กรมปศุสัตว์เกาหลีใต้ประกาศเตือนการระบาดของไวรัสจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever virus : ASFV) เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวมีแนวโน้มแพร่ร...
Read more

“อาหารกลางคืน”กระแสมาแรงในตลาดจีน

มิถุนายน 2562

เศรษฐกิจกลางคืนของจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่าการบริโภคช่วงกลางคืนครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการบริโภครวมทั้งวัน โดยเฉพาะในเมืองให...
Read more

แคนาดาเตรียมเลิกใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้งภายในปี 2021 ตั้งเป้าเป็นผู้นำต่อสู้กับขยะพลาสติก

มิถุนายน 2562

นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด ของแคนาดา ประกาศว่าแคนาดาเตรียมเลิกใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งภายในปี 2021 โดยตั้งเป้าเป็นผู้นำต่อสู้กับขยะพลาสติกในฐานะหนึ่...
Read more