สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมกุ้งไทยปี 2560

ธันวาคม 2559

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมกุ้งปี 2560

download PDF

Last Contents

ดูทั้งหมด

ย้อนกลับ

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายสาขา: อุตสาหกรรมกุ้ง
สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมกุ้งไทยปี 2560
ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมกุ้ง (Infographic)
สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมกุ้งปี 2559