อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส

กุมภาพันธ์ 2560

“ เครื่องปรุงรส ” ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้อาหารไทยเป็นที่ติดปากของคนทั่วโลก จากเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้ง สี กลิ่น รส ที่เสริมให้อาหารไทยมีรสชาติกลมกล่อมไม่เหมือนใคร อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากความแข็งแกร่งของกลุ่มผู้บริโภคภายในประเทศก่อนขยายตลาดส่งออกไปทั่วโลก ซึ่งจำนวนของนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับการขยายตัวของร้านอาหารในต่างประเทศมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสของไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ

“ เครื่องปรุงรส ” ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้อาหารไทยเป็นที่ติดปากของคนทั่วโลก จากเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้ง สี กลิ่น รส ที่เสริมให้อาหารไทยมีรสชาติกลมกล่อมไม่เหมือนใคร อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากความแข็งแกร่งของกลุ่มผู้บริโภคภายในประเทศก่อนขยายตลาดส่งออกไปทั่วโลก ซึ่งจำนวนของนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับการขยายตัวของร้านอาหารในต่างประเทศมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสของไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ

1.ภาพรวมอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อบริโภคในประเทศเป็นหลัก และจัดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนในสังคม ทำให้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามอัตราการเติบโตของประชากร  โดยในปี 2559 มีสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศ ร้อยละ 65 ส่วนอีกร้อยละ 35 ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เครื่องปรุงรสที่นิยมบริโภคในประเทศแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสินค้า
ได้แก่ (1) กลุ่มซอสปรุงอาหาร เช่น ซุปก้อน ผงชูรส ผงปรุงสำเร็จรูป น้ำมันหอย และผงปรุงสำเร็จรูป และ
(2) กลุ่มซอสบนโต๊ะอาหาร เช่น น้ำปลา ซอสถั่วเหลือง และซอสมะเขือเทศ เป็นต้น ด้านตลาดต่างประเทศพบว่า ประเทศผู้นำเข้าเครื่องปรุงรสจากไทยสามอันดับแรก ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLMV สหรัฐอเมริกา และฟิลิปปินส์ ตามลำดับ โดยสินค้าเครื่องปรุงรสที่ต่างชาตินิยมนำเข้าจากไทยส่วนใหญ่เป็นเครื่องปรุงรสประเภทน้ำปลา
ผงปรุงรส น้ำมันหอย ซอยพริก และเครื่องแกงสำเร็จรูป เป็นหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

download PDF

Last Contents

ดูทั้งหมด

ย้อนกลับ

สถานการณ์เตือนภัยอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสไทยปี 2560
อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส