สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมปลาทูน่าปี 2559

เมษายน 2559

รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมอาหาร 

Issue : April 2016

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมปลาทูน่าปี 2559

คาดการณ์การส่งออกปลาทูน่ากระป๋องปี 2559

คาดการณ์สัดส่วนตลาดส่งออกทูน่ากระป๋องของไทยปี 2559 (10 อันดับแรก)-ในรูปปริมาณ

download PDF

Last Contents

ดูทั้งหมด

ย้อนกลับ

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมปลาทูน่าปี 2559
ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมทูน่า (Infographic)
อุตสาหกรรมปลาทูน่า