สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมสับปะรดปี 2559

กุมภาพันธ์ 2559

รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมอาหาร

Issue : February 2016

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมสับปะรดปี 2559 

คาดการณ์การส่งออกสับปะรดกระป๋องปี 2559

คาดการณ์สัดส่วนตลาดส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทยปี 2559 (7 อันดับแรก)-ในรูปปริมาณ

download PDF

Last Contents

ดูทั้งหมด

ย้อนกลับ

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมสับปะรดปี 2560
อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง
ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมสับปะรด (Infographic)
สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมสับปะรดปี 2559